background image for Групова рискова застраховка "Живот" с покритие COVID-19

Групова рискова застраховка "Живот" с покритие COVID-19

С Групова рискова застраховка „Живот“ осигуряваш надеждно покритие на рискове, свързани с живота и трудоспособността на твоите служители, като междувременно се възползваш от редица данъчни облекчения. Можеш да добавиш и покритие при диагноза COVID-19.

Виж  Информационен документ за застрахователния продукт

Групова рискова застраховка "Живот"

с покритие COVID-19


 • Сам избираш размера на вноската и обезщетението
 • Облекчена процедура за сключване на застраховката
 • Данъчни облекчения

Покрития

 • Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука и заболяване
 • Изплащане на фиксирано обезщетение при диагностициране на Covid-19
 • Смърт вследствие на заболяване
 • Смърт вследствие на злополука

Искаш оферта?

Попълни формата и ще получиш индивидуално предложение.

Защо Групова рискова застраховка “Живот“ с покритие COVID-19

 • Сам избираш размера на вноската и обезщетението
 • Данъчни облекчения - Като работодател имаш право да приспаднеш от облагаемата си печалба вноските по застраховки “Живот”, които правиш на своите служители в размер до 720 BGN годишно (х60 BGN месечно) на служител. 10% данък върху разходите се плаща за частта от застрахователната премия, надхвърляща 60 BGN на служител за месец.

 • Облекчена процедура за сключване на застраховката
 • Без необходимост от попълването на здравен въпросник за оценка на риска
 • Териториално покритие - Цял свят
 • Възможност за разсрочено плащане без допълнително оскъпяване

Сключване на застраховката

Бързо и лесно

Застраховащият попълва „Предложение – декларация“ с кратък въпросник. Ако е приложимо, се изискват и Документи по идентификация и декларации по Закона за мерките срещу изпиране на пари, Правилника за приложението му и други нормативни актове.

Поискай оферта още сега

grupova-riskova-product-page.jpg

Документи

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...

Успешно изпратена заявка!

Close Overlay