background image for Групова рискова застраховка "Живот" с покритие COVID-19

Групова рискова застраховка "Живот" с покритие COVID-19

С Групова рискова застраховка „Живот“ осигуряваш надеждно покритие на рискове, свързани с живота и трудоспособността на твоите служители, като междувременно се възползваш от редица данъчни облекчения. Застраховката е и с включено покритие при диагноза COVD-19.

Виж  Информационен документ за застрахователния продукт

Групова рискова застраховка "Живот"

с покритие COVID-19


  • Сам избираш размера на вноската и обезщетението
  • Облекчена процедура за сключване на застраховката
  • Данъчни облекчения

Застрахователно покритие

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Застрахователна сума

Смърт от заболяване/злополука

1 000 лв./евро

3 000 лв./евро

3 000 лв./евро

*Дневни пари за болничен престой прилага се елиминационен период от 5 дни и застрахователно обезщетение се дължи за всеки ден болничен престой от шестия, но не повече за 10 дни в една застрахователна година.

*не се прилага за временно създадени „полеви“ болници

10 лв./евро на ден

20 лв./евро на ден

40 лв./евро на ден

Обезщетение при диагноза COVID-19

Застрахователно обезщетение се дължи в случай на доказана инфекция и болничен престой от минимум 5 дни. Обезщетението за този риск се дължи еднократно за застрахователния период.

600 лв./евро

1 500 лв./евро

3 000 лв./евро

Искаш оферта?

Попълни формата и ще получиш индивидуално предложение.

Защо Групова рискова застраховка “Живот“ с покритие COVID-19

  • Сам избираш размера на вноската и обезщетението
  • Данъчни облекчения - Като работодател имаш право да приспаднеш от облагаемата си печалба вноските по застраховки “Живот”, които правиш на своите служители в размер до 720 BGN годишно (х60 BGN месечно) на служител. 10% данък върху разходите се плаща за частта от застрахователната премия, надхвърляща 60 BGN на служител за месец.

  • Облекчена процедура за сключване на застраховката
  • Без необходимост от попълването на здравен въпросник за оценка на риска
  • Териториално покритие - Цял свят
  • Възможност за разсрочено плащане без допълнително оскъпяване

Сключване на застраховката

Бързо и лесно

Застраховащият попълва „Предложение – декларация“ с кратък въпросник. Ако е приложимо, се изискват и Документи по идентификация и декларации по Закона за мерките срещу изпиране на пари, Правилника за приложението му и други нормативни актове.

Поискай оферта още сега

grupova-riskova-product-page.jpg

Документи

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...

Успешно изпратена заявка!

Close Overlay