background image for Групова рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития

Групова рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития

С Групова рискова застраховка „Живот“ осигуряваш надеждно покритие на рискове, свързани с живота и трудоспособността на твоите служители, като междувременно се възползваш от редица данъчни облекчения.

Групова рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития - Комплексна застрахователна защита - Гъвкава застрахователна защита - възможност за надграждане на основното покритие – „Смърт“ с комбиниране на допълнителни покрития по избор на клиента - Гъвкаво тарифиране, с отделна премия за всяко от допълнителните покрития - Облекчена процедура по завеждане на претенция

Основно покритие
 • Смърт
Допълнителни покрития
 • Трайна неработоспособност от злополука
 • Трайна неработоспособност над 75 % от заболяване
 • Временна неработоспособност от злополука
 • Временна неработоспособност
 • Временна неработоспособност от заболяване
 • Медицински разходи от злополука
 • Медицински разходи от заболяване
 • Дневни пари за болничен престой
 • Хирургическо лечение по време на болнично лечение
 • Обезщетение при фрактури
 • Обезщетение при изгаряния
 • Второ медицинско мнение

Защо Групова рискова застраховка “Живот“

с покритие COVID-19?


 • Данъчни облекчения - Като работодател имаш право да приспаднеш от облагаемата си печалба вноските по застраховки “Живот”, които правиш на своите служители в размер до 720 BGN годишно (х60 BGN месечно) на служител. 10% данък върху разходите се плаща за частта от застрахователната премия, надхвърляща 60 BGN на служител за месец.
 • Облекчена процедура за сключване на застраховката

  - Застраховащият попълва „Предложение – декларация“, с кратък въпросник

  - Автоматично покритие (без попълване на здравна декларация от застрахованото лице) при групи над 10 лица и максимална застрахователна сума на застраховано лице до 50 000 лева
 • Териториално покритие - Цял свят
 • Възможност за разсрочено плащане без допълнително оскъпяване

Свържи се с нас

Център за обслуждане на клиенти

0700 111 50

Понеделник - петък:
8.00 - 19.00

info@uniqa.bg

Офиси на УНИКА
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...