background image for Комбинирана застраховка за МСП

Комбинирана застраховка за малки и средни предприятия „Бизнес план“

Комбинирана застрахователна полица „Бизнес план“ е съвременен продукт, предназначен специално за нуждите на малкия и среден бизнес.

Тя е гъвкав инструмент за управление на риска, който осигурява комплексна защита на твоя бизнес срещу основни и трудно предвидими рискове, застрашаващи гладкото протичане на твоята дейност – напр. природни бедствия, пожар, грабеж, вандализъм, аварии и повреди, прекъсване на дейността, искове във връзка с причинени вреди на трети лица и др.

Застраховки

Застраховка Имущество“​

Покрива пълна загуба или частична вреда на движимо и недвижимо имущество собственост на юридически лица. Застрахователната сума се определя на база възстановителна стойност на имуществото.

 • Три пакета с различен обхват на покритие „Стандарт“, „Комфорт“ и „Престиж“
 • Допълнително избираеми рискове:
  • Земетресение
  • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство и грабеж

Застраховка Прекъсване на дейността

Покрива загубите на печалба в случай, че дейността бъде прекъсната и нарушена в резултат на имуществена вреда, причинена от пожар, мълния, експлозия и удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него.

 • Три пакета в зависимост от лимита на отговорност и срока на обезщетяване:
  • „Стандарт“ - до 50 000 лева и до 3 месеца
  • „Комфорт“ - до 100 000 лева и до 6 месеца
  • „Престиж“ - до 150 000 лева и до 9 месеца

Застраховка Електронно оборудване“​

Покрива материални вреди на стационарно електронно офис оборудване (персонални компютри, скенери, принтери, електронни касови апарати, комуникационни съоръжения и др.).

Покриват се рискове, които са изключение по имуществената застраховка

 • Липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност, небрежност
 • Вода или влага от всякакъв произход

При пълна загуба на електронно оборудване, което към датата на настъпване на застрахователното събитие не е надхвърлило три години от датата на производството, дължимото обезщетение ще бъде определено на база на пълната му възстановителна стойност.


Застраховка Авария на машини“​

Машини, съоръжения и апарати

Покрива загуба или вреда на машини, съоръжения и апарати с производствено и/или търговско предназначение, които са трайно монтирани и въведени в експлоатация.

Покриват се рискове, които са характерни за големи производствени машини

 • Конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа
 • Дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите
 • Разкъсване в резултат на центробежни сили и/или умора на материала
 • Недостиг на вода в парни котли и бойлери и др. 

Застраховка Обща гражданска отговорност

Покрива се отговорността на Застрахования, съгласно избран и посочен в застрахователната полица вариант:

 • Отговорността на Застрахования за имуществени и/или неимуществени вреди, причинени на трети лица по повод осъществяване на дейността, вписана в застрахователната полица. или
 • Отговорността на Застрахования само в качеството му на Наемател, на помещения и/или сгради, наети от него или
 • Отговорността на Застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица по повод осъществяване на дейността, вписана в застрахователната полица, включително и в качеството му на Наемател на помещения и/или сгради, наети от него.
 • Лимит на отговорностза едно събитие и в агрегат (с натрупване) от всички събития за срок от една година:
  • „Стандарт“ - 50 000 лева
  • „Комфорт“ - 250 000 лева
  • „Престиж“ - 500 000 лева

Застраховка Отговорност на работодателя

Покрива имуществени и неимуществени вреди от трудова злополука, която е причинила временна нетрудоспособност, трайна неработоспособност 50 % и над 50% или смърт на работника или служителя при или по повод изпълнение на задълженията му по трудов договор.

 • Лимит на отговорност за едно събитие и в агрегат (с натрупване) от всички събития за срок от една година:
  • „Стандарт“ - 50 000 лева
  • „Комфорт“ - 250 000 лева
  • „Престиж“ - 500 000 лева

Застраховка Злополука“​

Покрива смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука на работник или служител. Сключва се на база средносписъчен състав на работниците и служителите.

Клиентът сам избира застрахователната сума за едно лице.

Предимства
 • Възможност за управление на риска
 • Гъвкавост
 • Комплексна защита срещу трудни за предвиждане рискове
 • Възможност за сключване на седем вида застраховки, покриващи почти цялата съвкупност от застрахователни интереси на малките и средни предприятия
 • Възможност за сключване в полза на кредитна институция
 • Автоматично възстановяване на застрахователната сума по застраховка „Имущество“ - след изплащане на застрахователно обезщетение, застрахователната сума не намалява, т.е не е необходимо дозастраховане и плащане на допълнителна премия
 • Допуска се подзастраховане - не се взема предвид при определяне на дължимото обезщетение, доколкото не надвишава допустимия за съответния пакет процент подзастраховане (10%, 20% или 30%)

Основни покрития

 • Пълна загуба или частична вреда на движимо и недвижимо имущество
 • Разходи за разчистване на развалини и останки
 • Разходи за гасене на пожар
 • Загуба на печалба при прекъсната или нарушена дейност в резултат на имуществена вреда
 • Материални вреди на стационарно електронно офис оборудване
 • Загуба или вреда на машини,съоръжения и апарати, използвани за производство и търговия
 • Отговорността на застрахования за вреди, причинени на трети лица
 • Имуществени и неимуществени вреди от трудова злополука
 • Смърт, трайна/временна загуба на трудоспособност вследствие злополука на служител

Комбинирана застрахователна полица „Бизнес план“

Защита на малкия и среден бизнес


 • Избор от седем застраховки
  • „Имущество“
  • „Прекъсване на дейността“
  • „Електронно оборудване"
  • „Авария на машини“ (Машини, съоръжения и апарати)
  • „Обща гражданска отговорност
  • „Отговорност на работодателя“
  • „Злополука“
 • Три степени на застрахователна защита
  • Стандарт
  • Комфорт
  • Престиж
 • Степените на застрахователна защита се различават по броя на покритите застрахователни рискове, застрахователна сума, лимит на отговорност и/или срок на обезщетяване

Искаш оферта?

Попълни формата и ще получиш индивидуално предложение.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА

Лечебни заведения

Мрежата от лечебни заведения, разположени се на територията на цялата страна, отговарят на изискванията на Компанията за условия и качество на медицинското обслужване.

Виж на картата

Специално предложение

banner_uniqa_imushtestvo_mps_a.png
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...

Успешно изпратена заявка!

Close Overlay