background image for Комбинирана застраховка за големи предприятия

Комбинирана застраховка за големи предприятия „Всички рискове: Щети на имущество и прекъсване на дейността“

Комбинирана застрахователна полица „Всички рискове: Щети на имущество и прекъсване на дейността”
осигурява най-пълна застрахователна защита на имуществото на бизнеса – сгради, машини и съоръжения,
стоки и материални запаси, както и превозни средства без рег.№, информационни носители и пари в метални каси. 

Покритието включва също загуба на доход поради прекъсване или нарушаване на стопанската дейност
на застрахования вследствие на имуществени вреди, настъпили в резултат на покрит от застраховката риск.
Възможно е да се включат и разходи за минимизиране на загубата на печалба.

Застраховка „Имущество“


 • Обект на застраховката са сгради, машини и съоръжения, стоки и материални запаси, както и превозни средства без рег.№, информационни носители, пари в метални каси.
 • Сключва се на база:
  • Наименовани рискове - пожар, пряко попадение на мълния, експлозия, злоумишлени действия, природни бедствия, земетресение, кражба чрез взлом (включително вандализъм и грабеж), натиск от сняг, срутване на скални маси и други.
  • Всички рискове – покриват се вреди на застрахованото имущество, причинени пряко от всяко внезапно, случайно и непредвидимо събитие, освен изрично изключените в Общите условия на застраховката. 

Застраховка „Прекъсване на дейността“


 • Осигурява защита срещу загуба на доход поради прекъсване или нарушаване на стопанската дейност на застрахования вследствие на имуществени вреди, резултат от покрит по полицата риск.
 • Период, за който се изплаща обезщетение:
  • До възстановяване на бизнеса
  • До изтичане на максималния период на обезщетение, договорен в полицата
 • Обезщетява се брутната загуба на печалба, която предприятието би спечелило без прекъсване на дейността, но най-много до застрахователната сума.
 • Към покритието могат да се включат и разходи за минимизиране на загубата на печалба.

* „Прекъсване на дейността“ надгражда Застраховка „Имущество“.

Попитай за цена

Попълни формата и ще получиш индивидуално предложение.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА
Основни покрития
 • Пожар, пряко попадение на мълния, експлозия, падане на самолет
 • Граждански безредици, злоумишлени действия, стачка, локаут
 • Удар от превозно средство, пушек, свръхзвукова ударна вълна
 • Изтичане от спринклерна инсталация
 • Изтичане на вода от тръбни инсталации
 • Буря, градушка, проливен дъжд
 • Наводнение, покачване на нивото на водата на естествени водни басейни
 • Земетресение
 • Счупване на стъкло
 • Кражба чрез взлом, включително вандализъм и грабеж
 • Натиск от сняг, срутване на скални маси, свличане на земни маси
Допълнителни покрития
 • Непряко попадение на мълния
 • Експлозия причинена от експлозиви
 • Изтичане на разтопен материал
 • Въжени линии и седалкови лифтове, вреди по кабела от попадение на мълния
 • Вреди от пожар по инсталации за сушене и нагорещяване
 • Радиоактивни изотопи
 • Грабеж по време на превоз на застраховани имущества
 • Инсталации за опушване
Покрити разходи

По договореност между страните в покритието могат да се включат и следните разходи:

 • Разходи за погасяване на пожар
 • Разходи за преместване и предпазване
 • Разходи за събаряне и разчистване
 • Разходи за преработване на отпадъци
 • Радиоактивни изотопи, разходи за разчистване на останки, включително замърсена почва
 • Допълнителни разходи вследствие на нормативни изисквания
 • Допълнителни разходи вследствие на увеличение на цените
 • Разходи за смяна на ключалки на застраховани помещения
Предимства
 • Възможност за изготвяне на индивидуално покритие, съответстващо изискванията на Застрахования по отношение на рисковете и вида на покритие (“Имущество” – самостоятелно или в комбинация с “Прекъсване на дейността”)
 • Автоматично застраховане на новопридобити имущества до договорен лимит
 • Авансово изплащане на част от застрахователното обезщетение
 • Автоматично възстановяване на застрахователната сума след изплащане на обезщетение без доплащане на премия от застрахования
 • Прилагане на клауза за изравняване на застрахователните суми на отделните видове имущества с оглед избягване на подзастраховане
 • Възможност за прилагане на клауза за инвестиционно покритие за направените през срока на договора инвестиции и подобрения до договорен лимит
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...

Успешно изпратена заявка!

Close Overlay