background image for Електронно оборудване

Застраховка на електронно оборудване

По застраховка „Електронно оборудване“ могат да се застраховат всички видове електронно оборудване,
компютри и системи с производствено предназначение или за извършване на търговска дейност.

С оглед на специфичните особености на електронната техника застраховка „Електронно оборудване“
предоставя по-пълно покритие от стандартното покритие по застраховки „Имущество“.

Застрахователното покритие включва материални вреди, загуба или щета на външни носители на данни,
допълнителните разходи за използване на алтернативна (заместваща) техника, както и възможност
да се сключи покритие на база „всички рискове“.

Основен информационен документ на застрахователния продукт

Секция І – Материални вреди


По Секция І – Материални вреди се обезщетяват преките имуществени загуби или вреди, върху застрахованото имущество в резултат на покрит риск.

Секция ІІ – Външни носители на данни


По Секция ІІ – Външни носители на данни се обезщетява загуба или щета на външни носители на данни, ако в резултат на Събитие по Секция I те не могат да бъдат прочетени от четящите устройства на застрахованата техника и върху тях да не може да бъде записана и/или съхранена информация.

Секция ІІІ – Допълнителни разходи


По Секция ІІІ – Допълнителни разходи се обезщетяват допълнителните разходи за използване на алтернативна (заместваща) техника в случай на настъпване на вреди, покрити по Секция I.

* Секция II и III надграждат покритието по Секция I

Искаш оферта?

Попълни формата и ще получиш индивидуално предложение.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА
Покрития
 • Липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност, небрежност
 • Външни, механично въздействащи сили
 • Имплозия или други щети вследствие на вакуум
 • Вода или влага от всякакъв произход
 • Свличане или срутване на земни пластове / скална маса
 • Замръзване, градушка
 • Наводнение
 • Падане на лавина, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед
 • Буря
 • Пожар и щети от вода, пяна или препарати при гасене на пожар
 • Пряко попадение на мълния, експлозия
 • Разрушаване и/или разчистване или други загуби, причинени от пожар, мълния, експлозия
 • Прогаряне, дим, сажди и корозионни газове
 • Късо съединение, свръхнапрежение, индукция, непряко попадение на мълния
 • Кражба чрез взлом или грабеж
 • Злоумишлени действия на трети лица
Предимства
 • Покритие, по-пълно от стандартното покритие по полици „Имущество“
 • Покритие, съобразено със специфичните особености на електронната техника
 • Възможност за сключване на застраховката на база „всички рискове“
 • Партньорство с надеждна и коректна застрахователна компания, част от УНИКА Груп Австрия – един от водещите застрахователи в Европа с над 150-годишен опит в застраховането
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...

Успешно изпратена заявка!

Close Overlay