background image for Професионални отговорности

Професионални отговорности

Застраховката на професионална отговорност покрива вреди, причинени от застрахования на трети лица
вследствие неизпълнение на задълженията му при упражняване на определена професия или оказване
на определен вид професионална услуга, за която застрахованият притежава съответната правоспособност.

Голяма част от застраховките "Професионална отговорност“ са задължителни по силата на
действащото законодателство и основните им параметри са дефинирани от съответните нормативни актове.

Покрития


 • Дължими суми за вреди на трети лица вследствие на грешка или пропуск, допуснати при изпълнение на професионалните му задължения през периода на застрахователно покритие
 • Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждан
 • Разноските, присъдени в полза на увреденото лице по съдебни дела, водени срещу Застрахования за установяване на гражданската му отговорност, когато Застрахователят е привлечен в процеса
 • В случай че Застрахованият е юридическо лице, застраховката покрива отговорността на лицата, които го представляват, на лицата в трудови правоотношения с него и на тези лица, на които Застрахованият е възложил изпълнение и са включени в застрахователния договор.

Застраховане на професионални отговорности


 • Професионална отговорност на:
  • Лица, упражняващи медицинска професия
  • Нотариуси
  • Адвокати
  • Одитори
  • Лица, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради
  • Участници в проектирането и строителството (съгласно ЗУТ)

Попитай за цена

Попълни формата и ще получиш индивидуално предложение.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА
Предимства
 • Застрахованият сам определя лимитите на отговорност по полицата
 • Възможно е разсрочено плащане на премията без оскъпяване
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...

Успешно изпратена заявка!

Close Overlay