background image for Отговорност на работодателя

Отговорност на работодателя

Застраховка „Отговорност на работодателя“ покрива отговорност на застрахования в качеството му на
работодател за вреди, причинени на неговите работници или служители по повод изпълнението
на задълженията им по трудов договор.

Покрития - Покриват се вреди на работника/служителя от трудова злополука:

 • Временна нетрудоспособност
 • Трайна неработоспособност 50% и над 50%
 • Смърт

Отговорност на работодателя


Обезщетението по застраховката включва:

 • Обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди в размер на разликата между причинената вреда и обезщетението по общественото осигуряване
 • Разходите, които застрахованият е направил за оказване на медицинска помощ или други необходими разходи за ограничаване на вредите
 • Направените разноски по дела, водени срещу застрахования за установяване на отговорността
 • Обезщетение и когато вредите са причинени:
  • По вина на негов орган или друг негов работник или служител
  • От непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието

Попитай за цена

Попълни формата и ще получиш индивидуално предложение.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА
Предимства
 • Застрахованият сам определя лимитите на отговорност по полицата
 • Възможно е разсрочено плащане на премията без оскъпяване
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...

Успешно изпратена заявка!

Close Overlay