background image for Гражданска отговорност

Гражданска отговорност на автомобилистите

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ е задължителна в България и условията в нея
се определят съгласно „Кодекса за застраховането“.

Тази застраховка е от изключителна важност и за защита на собствените ти интереси. Ако с твоя автомобил
причиниш вреди на нечия собственост или някой бъде наранен, застрахователната компания ще обезщети
пострадалите вместо теб.

Основни покрития

 • Неимуществени и имуществени вреди на трети лица в резултат на телесно увреждане/ смърт
 • Вреди на чуждо имущество
 • Пропуснати ползи, които са пряка последица от произшествието

Застраховка „Гражданска отговорност“

Задължителна застраховка


 • Покрива вредите, които застрахованият е причинил на трети лица и за които им дължи обезщетение
 • Покрива обезщетението съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.
 • Застраховани лица са собственикът на МПС, посочен в застрахователната полица, както и всяко лице, което ползва МПС на законно основание.

За трети лица се смятат всички лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди.


Срок от 1 година
При определени от закона случаи се допуска сключване за по-кратък срок (не по-малко от 30 дни)

Искаш оферта?

Попълни формата и ще получиш индивидуално предложение.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА
Предимства и услуги
 • Бързо и коректно изплащане на обезщетенията на пострадалите лица
 • Предотвратяване отправянето на директни претенции към теб
 • Възможност за избор на начин на плащане – еднократно или на вноски
 • Възможност за допълнителни отстъпки по други застрахователни продукти на компанията – намаление в размер на 5% от застрахователната премия по Застраховка „КАСКО на МПС“
 • Партньорство с надеждна и коректна застрахователна компания, част от UNIQA Insurance Group – един от водещите застрахователи в Европа с над 150 - годишен опит в застраховането.

При щета

При настъпване на щета или кражба на превозно средство, застраховано по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, моля подай уведомление до ЗК „УНИКА“ АД:

Онлайн - като попълниш Уведомление за претенция по Застраховка „Гражданска отговорност“

На място в избран от теб офис или представителство на компанията

Изчисляване на застрахователната премия
 • Застрахователната премия (цената на застраховката) се изчислява по действащата към момента на сключване на застраховката тарифа на ЗК „УНИКА” АД.
 • При застраховане на леки автомобили под внимание се вземат възрастта на собственика и обемът на двигателя на МПС, при товарни автомобили – теглото на МПС, а при автобуси – броят места за пътници.
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...

Успешно изпратена заявка!

Close Overlay