background image for UNIQA Hi Invest

„UNIQA Hi Invest“- застраховка Живот свързана с индексен сертификат

„UNIQA Hi Invest“ е лимитиран застрахователен продукт, който Ви гарантира първокласна
застрахователна защита и сигурност на средствата Ви, като едновременно с това Ви позволява да инвестирате
на световните финансови пазари за постигане на по-висока доходност, без да заплащате допълнителни такси
и комисионни и без да рискувате финансови загуби при спад на пазара.

Основни покрития

 • Доживяване до определена възраст
 • Загуба на живот

UNIQA Hi Invest

Застрахователна закрила и инвестиция с доходност под условие


 • Гаранция на инвестирания капитал
 • Застраховката дава право на участие в положителното развитие на индекса
 • Без риск от финансови загуби
 • Валута USD

Информация за структуриран инвестиционен продукт


Референтно дружество гарант - Raiffeisen Centrobank AG
100 % защита на инвестираната сума при доживяване

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА

Лечебни заведения

Мрежата от лечебни заведения, разположени се на територията на цялата страна, отговарят на изискванията на Компанията за условия и качество на медицинското обслужване.

Виж на картата

Денонощен SOS център MedUNIQA

0700 111 50
Съдействие или информация по всяко време. Насоки към най-близкото и удобно за теб здравно заведение на територията на цялата страна.

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Допълнителни покрития
 • Загуба на живот вследствие злополука
Предимства
 • Лесен и достъпен начин за инвестиране във високотехнологичния сектор
 • Възможност за постигане на печалба
 • Инвестираната сума е гарантирана. Тази гаранция отпада единствено в случай на фалит на Гаранта - Raiffeisen Centrobank AG
 • Олекотена подписваческа процедура без медицински прегледи
 • Данъчни облекчения
 • Инвестираната сума е несеквестируема
Динамика на индекса
Динамика на индекса
Начална дата на емисията05.10.2018 год.
Крайна дата на емисията04.10.2023 год.
Цена на един инвестиционен дял1 000.00 USD
Първоначална стойност на инвестиционния индекс471.03
Доходност на инвестиционния индекс
Доходност на инвестиционния индекс
I     период (01.10.2018 год. - 30.09.2019 год.)2.584%
II    период (01.10.2018 год. - 29.09.2020 год.)21.640%
III   период (01.10.2018 год. - 29.09.2021 год.)59.737%
IV   период (01.10.2018 год. - 29.09.2022 год.)
V    период (01.10.2018 год. - 29.09.2023 год.)
Средноаритметична доходност до момента32.185%

Доходността за клиента при падеж е равна на средноаритметичната стойност от доходностите за изминалите пет периода, умножена с процента на участие на застрахованите в положителното развитие на индекса в размер на 115%

Цена на инвестиционния дял *

* Посочената в графиките цена на инвестиционния дял е цена „Купува“. Цената „Купува“ при затваряне е основата, върху която се формира про­дажната цена на инвестиционните дялове от застра­хованите и се използва за текуща оценка на стой­ността на резервния капитал.

документи Информационен документ за застрахователния продукт
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...