background image for Лимитирана инвестиционна застраховка с гаранция

„UNIQA Four Shares“ - застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт

„UNIQA Four Shares“ е лимитиран застрахователен продукт, който гарантира първокласна
застрахователна защита и сигурност на средствата, като едновременно с това позволява инвестиране
на световните финансови пазари за постигане на по-висока доходност.

Продуктът е с гаранция на инвестирания капитал под условие, обвързан с акциите
на четири ключови компании, лидери в технологичния сектор - Alphabet Inc, Apple Inc, Facebook Inc, Microsoft Corp. 

Инвестиционен индекс UNIQA Four Shares - Емисия 4

Основни покрития

 • Доживяване до определена възраст
 • Загуба на живот

Допълнително покритие

 • Загуба на живот вследствие злополука

UNIQA Four Shares

Застрахователна закрила и сигурна инвестиция


 • Гаранция на инвестирания капитал
 • Участие на международните финансови пазари без заплащане на допълнителни такси и комисиони
 • Без риск от финансови загуби
 • Валута USD

Информация за структуриран инвестиционен продукт - Емисия 1
Информация за структуриран инвестиционен продукт - Емисия 2
Информация за структуриран инвестиционен продукт - Емисия 3
Информация за структуриран инвестиционен продукт - Емисия 4


100% защита на инвестираната сума при доживяване

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

събота - неделя:
8.00 - 20.00

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА

Защо „UNIQA Four Shares“?

 • Лесен и достъпен начин за инвестиране в четири от най-големите технологични гиганти в света
 • Възможност за постигане на висока доходност
 • Инвестираната сума е гарантирана
 • Олекотена подписваческа процедура без медицински прегледи
 • Данъчни облекчения
 • Инвестираната сума е несеквестируема

Динамика на акциите

Динамика на акциите  Емисия 1Емисия 2Емисия 3     Емисия 4
Референтно дружество гарантBNP ParibasGoldman Sachs InternationalGoldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc.
Начална дата на емисията24.10.201701.02.201819.08.201904.06.2021
Крайна дата на емисията23.10.202331.01.202419.08.202503.06.2031
Доходност за инвеститора6.40% годишно (под условие)4.05% годишно (под условие)5.5% годишно (под условие)

Базов актив, дати на оценка и начисляване на годишен купон

Alphabet Inc. (Google)Apple Inc.Facebook Inc.Microsoft Corp.

Условие за купонно плащане

ISIN номер/условия за
купонно плащане
US02079K3059US0378331005US30303M1027US5949181045

Цената затваря на всяка една от акциите, включени в базовия
актив, да е по - висока от началната ѝ стойност.

РазвитиеСтойностСтойностСтойностСтойност
Емисия 1Купонно плащане под условие 6,4%
Начална цена на
акциите
992.31 USD155.84 USD172.50 USD76.29 USD
I-ва дата на оценка-
09.10.2018
1 145.17 USD226.87 USD157.90 USD112.26 USDНе е изпълнено условието, поради което годишен купон
от 6.4% няма да бъде акумулиран за първата година
II-ва дата на оценка-
10.10.2019
1202.4 USD227.03 USD179.85 USD138.24 USDИзпълнено е условието, поради което годишен купон от 6.4% се акумулира за втората година
Начална цена на акциите
след split на Apple от 28.08.2020
992.31 USD38.96 USD172.50 USD76.29 USD
III-та дата на оценка-
09.10.2020
1510.45 USD116.97 USD264.45 USD215.81 USDИзпълнено е условието, поради което годишен купон от 6.4% се акумулира за третата година
IV-та дата на оценка -
11.10.2021
2778,28 USD142,81 USD324,45 USD294,23 USDИзпълнено е условието, поради което годишен купон от 6.4% се акумулира за четвъртата година
Емисия 2Купонно плащане под условие 6,4%
Начална цена на
акциите
1 139.10 USD179.10 USD177.60 USD90.14 USD
I-ва дата на оценка-
17.01.2019
1099.12 USD155.86 USD148.30 USD106.12 USDНе е изпълнено условието, поради което годишен купон
от 6.4% няма да бъде акумулиран за първата година
II-ва дата на оценка-
17.01.2020
1479.52 USD318.73 USD222.14 USD167.10 USDИзпълнено е условието, поради което годишен купон от 6.4% се акумулира за втората година
Начална цена на акциите
след split на Apple от 28.08.2020
1 139.10 USD44.775 USD177.60 USD90.14 USD
III-та дата на оценка-
19.01.2021
1784.47 USD127.83 USD261.1 USD216.44 USDИзпълнено е условието, поради което годишен купон от 6.4% се акумулира за третата година
IV-та дата на оценка-
18.01.2022
   2719.96 USD169.80 USD318.15 USD302.65 USDИзпълнено е условието, поради което годишен купон от 6.4% се акумулира за четвъртата година
Емисия 3Купонно плащане под условие 4,05%
Начална цена на акциите1174.50 USD200.48 USD185.37 USD135.79 USD
I-ва дата на оценка- 12.08.20201507.24 USD452.04 USD259.89 USD209.19 USDИзпълнено е условието, поради което годишен купон от 4.05% се акумулира за първата година
Начална цена на акциите
след split на Apple от 28.08.2020
1174.50 USD50.12 USD185.37 USD135.79 USD
II-ра дата на оценка- 12.08.20212743.88 USD148.89 USD362.65 USD289.81 USDИзпълнено е условието, поради което годишен купон от 4.05% се акумулира за втората година
   Емисия 4 Alphabet Inc. (Google)Apple Inc.Facebook Inc.Amazon.com, Inc.Купонно плащане под условие 5,5%
Начална цена на
акциите
2380.31 USD126.85 USD327.66 USD3265.16 USD


В случай, че на някоя от датите за оценка, цената затваря на всяка една от акциите, включени в базовия актив, е по-висока от съответната първоначална стойност, върху дяловете на клиента се добавя определената годишна доходност. Всички натрупани купони се плащат еднократно на датата на изтичане на застраховката.

Документи

Цена на дял Емисия 1 *
Цена на дял Емисия 2 *
Цена на дял Емисия 3 *
Цена на дял Емисия 4 *

* Посочената в графиките цена на инвестиционния дял е цена „Купува“. Цената „Купува“ при затваряне е основата, върху която се формира про­дажната цена на инвестиционните дялове от застра­хованите и се използва за текуща оценка на стой­ността на резервния капитал.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...