background image for Инвестиционна застраховка с гаранция

„УНИКА Инвестиция“ - застраховка „Живот“, свързана с индексен сертификат

„УНИКА Инвестиция“ е лимитиран застрахователен продукт, който ти гарантира първокласна
застрахователна защита и сигурност на средствата, като едновременно с това ти позволява
да инвестираш на световните финансови пазари за постигане на по-висока доходност.

Продуктът е обвързана с индексен сертификат и гаранция на инвестирания капитал.
По този начин можеш да участваш на международните финансови пазари, които не са леснодостъпни за малки
и средни инвеститори, без допълнителни такси и комисиони и без риск от финансови загуби при спад на пазара.

Основни покрития

 • Доживяване до определена възраст
 • Загуба на живот вследствие заболяване

Допълнително покритие

 • Загуба на живот вследствие злополука

УНИКА Инвестиция

Застрахователна закрила и инвестиция със сигурна доходност


 • Гаранция на инвестирания капитал
 • Участие на международните финансови пазари без заплащане на допълнителни такси и комисиони
 • Без риск от финансови загуби
 • Валута ЕВРО

Информация за индексния сертификат


Референтно дружество гарант - Р. България
100 % защита на инвестираната сума при доживяване

Инвестиционен индекс

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА

Лечебни заведения

Мрежата от лечебни заведения, разположени се на територията на цялата страна, отговарят на изискванията на Компанията за условия и качество на медицинското обслужване.

Виж на картата

Денонощен SOS център MedUNIQA

0700 111 50
Съдействие или информация по всяко време. Насоки към най-близкото и удобно за теб здравно заведение на територията на цялата страна.

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Защо застраховка „УНИКА Инвестиция“?

 • Лесен и достъпен начин за инвестиране в европейската фармацефтична индустрия
 • Възможност за постигане на печалба
 • Инвестираната сума е гарантирана. Тази гаранция отпада единствено в случай на фалит на една от двете институции - Р. България и EFG International AG
 • Олекотена подписваческа процедура без медицински прегледи
 • Данъчни облекчения
 • Инвестираната сума е несеквестируема

Динамика на индекса

Динамика на индекса
Начална дата на емисията12.12.2016 год.
Крайна дата на емисията12.04.2027 год.
Цена на един инвестиционен дял100.00 EUR
Първоначална стойност на инвестиционния индекс688.99

Доходност на инвестиционния индекс

Доходност на инвестиционния индекс
I     период (14.11.2016 год. - 22.03.2017 год.)  7.846 %
II    период (14.11.2016 год. - 22.03.2018 год.)- 2.244 %
III   период (14.11.2016 год. - 22.03.2019 год.)  13.005 %
IV   период (14.11.2016 год. - 23.03.2020 год.)  6.089 %
V    период (14.11.2016 год. - 22.03.2021 год.) 28.868 %
VI   период (14.11.2016 год. - 22.03.2022 год.) 52.443%
VII  период (14.11.2016 год. - 22.03.2023 год.)
VIII период (14.11.2016 год. - 22.03.2024 год.)
IX   период (14.11.2016 год. - 24.03.2025 год.)
X    период (14.11.2016 год. - 23.03.2026 год.)
XI   период (14.11.2016 год. - 22.03.2027 год.)
Средноаритметична доходност до момента 17.65 %

Доходността за клиента при падеж е равна на средноаритметичната стойност от доходностите за изминалите единадесет периода, умножена с процента на участие на застрахованите в положителното развитие на индекса в размер на 70%

Цена на инвестиционния дял *

* Посочената в графиките цена на инвестиционния дял е цена „Купува“, обявена от водещия мениджър Leonteq Securities AG Цюрих, Швейцария. Цената „Купува“ при затваряне е основата, върху която се формира про­дажната цена на инвестиционните дялове от застра­хованите и се използва за текуща оценка на стой­ността на резервния капитал.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...