background image for Активно управление на капитала

Спестовна застраховка с активно управление на капитала „УНИКА Капитал“

„УНИКА Капитал“ е продукт, който ти предоставя солидна застрахователна защита и свободата да управляваш финансовите средства, които спестяваш в рамките на срока на застраховката. На всеки пет години имаш право да получиш авансово част от застрахователната сума.

Ти решаваш дали да изтеглиш авансовата сума или да реивестираш тези средства като увеличиш капитала по застраховката и се възползваш от възможността за реализиране на допълнителна доходност.

Можеш да разшириш обхвата на застраховката чрез избор на допълнителни покрития, които включват злополука, дневни пари за болничен престой, хирургическо лечение, временна и трайна неработоспособност, критични заболявания и последствията от тях, освобождаване от плащане на премии.

Основни покрития

 • Доживяване до определена възраст
 • Загуба на живот вследствие на заболяване
 • Загуба на живот вследствие на злополука
 • Загуба на живот вследствие на пътно-транспортно произшествие

Спестовна застраховка

Управляваш активно финансовите си средства


 • Опция „Бонус 5+“ - реинвестираш всички авансови суми и получаваш допълнителен бонус в размер на 5% от тяхната стойност, платим при доживяване срока на застраховката
 • Опция „Динамика“ - получаваш една или повече авансови суми на всеки пет години от срока на застраховката
 • Получаване на застрахователната сума, намалена с изплатените авансови суми плюс допълнителна доходност
  • 100 % при загуба на живот вследствие заболяване 
  • 200 % при загуба на живот от злополука
  • 300 % при загуба на живот при пътно-транспортно произшествие 

Срок от 10, 15, 20, 25, 30 години при еднократно плащане или плащане на вноски.

Искаш оферта?

Попълни формата и ще получиш индивидуално предложение.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

понеделник - петък:
8.00 - 19.00

info@uniqa.bg

Офиси на УНИКА
Предимства
 • Застрахователна защита за теб и твоите близки, спестяване на финансови средства и допълнителна доходност.
 • Процент от застрахователната сума намалена с изплатените авансови суми (ако има такива) плюс допълнителна доходност.
 • Активно управление на капитала.
 • Гарантиране на инвестираните финансови средства.
 • Възможност за получаване на допълнителни бонуси.


 • Избор на начин на изплащане на наличната сума при изтичане на договора - еднократно или под формата на рента.
 • Засилване на застрахователната защита чрез сключване на някои/всички допълнителни покрития. 
 • Изплащане на обезщетение при настъпване на застрахователно събитие.
 • Избор на валута – лева, евро или щатски долари.
 • Удобна честота на плащане – еднократно или на вноски.
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...

Close Overlay
Успешно изпратена заявка!