background image for Смесена застраховка с Райфайзенбанк

Смесена застраховка „отЛично Бъдеще“

„отЛично Бъдеще“ e смесена застраховка „Живот“ с покритие на рисковете доживяване до определена възраст или по-ранна смърт. Застраховката осигурява гарантирана застрахователна защита при загуба на живот в срока на договора и възможност за спестяване на средства при нисък инвестиционен риск, както и разпределяне на допълнителна доходност от застрахователя.

Пакет „Класик“

Спокойствие и застрахователна защита


 • Доживяване - застрахователната сума (ЗС)
 • Загуба на живот вследствие заболяване - 2 пъти размера на ЗС
 • Загуба на живот вследствие злополука - 3 пъти размера на ЗС
 • Загуба на живот вследствие ПТП - 4 пъти размера на ЗС
 • Освобождаване от премии

Пакет „Комфорт“

Спокойствие и застрахователна защита


 • Трайна неработоспособност
 • Второ медицинско мнение
 • Животозастрашаващи заболявания - 25% от застрахователната сума

Пакет „Престиж“

Спокойствие и застрахователна защита


 • Животозастрашаващи заболявания - още 25 % от застрахователната сума

* Всеки следващ пакет включва покритията на предишния и го надгражда.

За информация и сключване на застраховката се свържи с Райфайзенбанк

Обслужване на клиенти

0700 100 00 или 1721

Покрития
 • Доживяване
 • Загуба на живот
 • Освобождаване от премии
 • Второ медицинско мнение
 • Трайна неработоспособност
 • Животозастрашаващи заболявания
Допълнителни покрития
 • Второ медицинско мнение - безплатно допълнително покритие, позволяващо да получиш експертна препоръка за най-доброто лечение от водещи специалисти в света при диагностициране на заболяване.
 • Животозастрашаващи заболявания - изплащане на процент от застрахователната сума при диагностициране на злокачествено образувание, доброкачествен тумор в мозъка или апластична анемия.
Предимства
 • Покритие при непредвидени събития, като загуба на живот и инвалидизация
 • Равни месечни вноски без риск, защитени и гарантирани
 • Ползване на данъчно облекчение
 • Валидност в цял свят
 • Свободен избор за ползващи лица
 • Високи лимити на обезщетение
 • Възможност за избор на начин на плащане
Документи Основен информационен документ отЛично Бъдеще, пакет Класик Основен информационен документ отЛично Бъдеще, пакет Комфорт Основен информационен документ отЛично Бъдеще, пакет Престиж Информационен документ за застрахователния продукт
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...