background image for Новини

UNIQA Hi Invest - кажи „здравей“ на новите възможности за инвестиции


14 Февруари 2019


UNIQA Hi Invest - кажи „здравей“ на новите възможности за инвестиции

Тези дни прочетох едно от най-сложните изречения в живота си: „Застраховката е обвързана с индексен сертификат с капиталова гаранция, отразяващ представянето на високотехнологични компании в Европа, лидери в сектора.” Завъртях очи, прочетох го още два пъти и си помислих: „Не е възможно да е толкова трудно“. Трябва да има сериозна причина инвестиционните застраховки, макар и нов за нашия застрахователен пазар продукт, да провокират такъв интерес. И да, наистина има причина. И да, не е в лесно разбираемата информация. Причината е в сигурността и надеждността на застрахователни продукти като “UNIQA Hi Invest”.

Инвестиционните застраховки са сложни, нерядко трудни за проумяване. Те са алтернатива на депозитите в банка, които в последните години с ниския си лихвен процент и данъчна облагаемост, са една идея по-добър вариант от скриване на парите под матрака. Структурирането на подобна застраховка изисква сериозно планиране и разработване на различни сценарии, с цел да се илюстрира възможното развитие на стойността на нашите средства. Представете си съдбата на инвестирани 10 000 USD, като примерът има само ориентировъчна информационна стойност (съгласно публикуваната информация в Основния информационен документ на продукта “UNIQA Hi Invest”).

„UNIQA Hi Invest“ е застрахователен продукт, разработен точно за теб, който търсиш спокойствието на застраховка Живот, но и желаеш да повишиш стойността на своите спестявания. За теб, който си спокоен за парите си, защото разбираш механизмите за гарантиране на внесената от теб сума, дори при евентуално настъпила несъстоятелност на застрахователното дружество. За теб, който търсиш възможности за инвестиции с нисък риск, но искаш да похарчиш спестените си пари в този живот.

„UNIQA Hi Invest” е и за вас, които не разбирате точно как парите ви получават достъп до световните финансови пазари с цел постигане на по-високи печалби. Но трябва да сте спокойни, че при доживяване на срока на договора, инвеститорът или посочените ползващи лица получават стойността на еднократната премия, увеличена с евентуално реализираната доходност. В случай на негативно представяне на инвестицията (отчетена загуба), инвеститорът получава платената премия вследствие изпълнение на гаранцията от страна на издателя на инвестиционния сертификат за защита на 100% на главницата.

„UNIQA Hi Invest” е за всички, които искат да гарантират спокойствието на своите близки. Човешкият живот няма цена, но с първата поета глътка въздух, ние заявяваме и своята преходност. Инвестиционните застраховки не просто се грижат за средствата ни, те ни осигуряват и покритие за риск от загуба на живот. Застрахователят изплаща на посочените ползващи лица стойността на инвестираната сума към момента на претенцията (т.нар. резервен капитал при застрахователя) плюс стойността на еднократната премия. А като допълнение, застрахователният продукт предлага възможност и за данъчно облекчение.

„Инвестиционните застраховки са рационален вариант на прякото участие на международните пазари на акции при силно ограничен риск за финансова загуба, висока ликвидност и липса на транзакционни разходи и възнаграждения за посредници. Инвеститорите в тях не е необходимо да притежават детайлни финансови познания, да прекарват часове за следене развитието на пазара и на определени инструменти или да репликират определен индекс и на практика не носят кредитния риск на отделните акции. Продуктът „UNIQA Hi Invest” следва развитието на индекса STOXX® Europe 600 Technology EUR Price, в който влизат високотехнологични компании със седалище в Европа, и е издаден при условията на защита на инвестирания капитал - гарантирано изплащане от банката – Емитент на 100% от инвестираната сума (еднократната премия) при доживяване в случай, че реализираната доходност е нула или отрицателна величина. Инвестиционният хоризонт е средносрочен – пет години, а валутната експозиция: към една от двете световни валути – щатски долар“, споделя за продукта Десислава Тошева, директор на дирекция „Управления на инвестициите“ на УНИКА България.

Да, инвестиционните застраховки все още си остават трудни за разбиране застрахователни продукти. И да, може би още много пъти ще завъртим очи и ще препрочитаме определени изречения в информационните материали към тях. Но има и нещо сигурно и лесно за разбиране. „UNIQA Hi Invest” е разумен начин с премерен риск и сигурност, да осигуриш спокойствие за теб и близките си, и да се погрижиш смислено за своите спестявания. Повече за застрахователния продукт „UNIQA Hi Invest” може да прочете тук, както и да получите информация в най-близкия до вас офис.

Бихме искали да Ви информираме, че:

• Информацията, представена в настоящия материал не представлява инвестиционен съвет или друг вид съвет, нито е предложение за покупко-продажба, нито може да се разглежда като подтикване за покупка на споменатите финансови инструменти. Инструментите могат да не са подходящи за определени инвеститори, в зависимост от техните инвестиционни цели, нуждите им, опита и финансовата позиция.

• Информираме Ви, че стойността на индекса STOXX® Europe 600 Technology EUR Price Index, SX8P, и съответно прогнозираната доходност могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и клиентите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер при прекратяване на застрахователния договор преди изтичане на срока му. ЗK „УНИКА Живот“ АД няма влияние върху развитието на стойността на този индекс, затова гаранция за предвидим успех при инвестицията не може да бъде дадена.

• Потенциалните клиенти настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с всички документи, свързани със застрахователния продукт „UNIQA Hi Invest” с цел вземане на информирано решение, преди да сключат договор за застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт.

• Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...