background image for Новини

УНИКА: Растежът в региона на Централна и Източна Европа е един от най-силните в света


04 Май 2018


УНИКА: Растежът в региона на Централна и Източна Европа е един от най-силните в света
  • „УНИКА Интернешънъл“ отбелязва най-силната си година в Централна и Източна Европа от създаването на компанията
  • Пазарите продължават развитието си изключително обещаващо
  • Държавите от Източна Европа най-бързо наваксват разликата със западноевропейските пазари

Ръстът на премийния приход на „УНИКА Интернешънъл“ в Централна и Източна Европа отбелязва значително повишение. Броят записани премии (вкл. спестовната част на животозастраховането с инвестиционен елемент) се е увеличил с 14,9%, достигайки 1 608,5 млн. евро през изминалата година. Успехът има положителен ефект и върху оперативната печалба, която е нараснала с 39,5% или 50,4 млн. евро в сравнение с регистрираните 36,1 млн. евро през 2016 г. Волфганг Киндл, главен изпълнителен директор на „УНИКА Интернешънъл“, коментира: „Като част от дългосрочната програма за растеж на групата, постигнахме устойчиво повишение на ефективността и рентабилността, като постоянно стандартизираме и оптимизираме оперативния си модел. Бизнесът ни в Централна и Източна Европа не само подпомага растежа ни, но се отразява върху повишението на приходите ни във всички пазари. В следствие на това, имаме по-опростени и ефективни продажбени структури и още по-балансирано продуктово портфолио."

Измеренията на растежа

6,800 служители на УНИКА обслужват 5,9 млн. клиенти в региона на Централна и Източна Европа. Премийният приход на УНИКА нарежда застрахователната компания на 6-о място в Централна и Източна Европа. По отношение на удовлетвореността на клиентите, компанията заема 3-то място на всички пазари през 2017-а. „Надграждайки успешното реструктуриране на международния ни бизнес, сега искаме да предприемем следващи стъпки към дългосрочно развитие. От една страна, се фокусираме върху бързото разрастване на успешните ни местни бизнес модели. От друга – промотираме стратегия за дигитализация на услугите ни. В допълнение към подобряване ефективността в компанията, предлагаме иновативни решения на клиентите ни от всички региони, като непрекъснато обмисляме нови възможности за придобиване и коопериране“, допълва Киндл.

„Международните проучвания, както и опита ни от настоящия растеж показват, че броят премии в развиващите се пазари нараства значително по-бързо в сравнение с икономическия растеж. Очакваме ежегодно повишение на премиите от 5 6% в Централна и Източна Европа през идните няколко години“, коментира Волфганг Киндл.

Растежът в региона на Централна и Източна Европа е един от най-силните в света

През 2017 г. брутният вътрешен продукт на 15 страни от Централна и Източна Европа, в които УНИКА оперира, нарасна с 4,4%. През 2018 и 2019 г. положителните макроикономически тенденции ще продължат с увеличение нивото на брутния вътрешен продукт респективно с 3,8 и 3,4%. Регионът на Централна и Източна Европа е един от най-бързо развиващите се в световен мащаб. Балансираното му развитие има и друг положителен ефект – „всички настрани се развиват икономически и нито един от пазарите не е в рецесия“, коментира Мартин Еартл, главен икономист в УНИКА.

Новите членки на ЕС са сред най-добре представящите се по отношение на намаляване разликите между пазарите

Въпреки финансовата криза през 2008 г. и срива на еврото през 2011 г., доходът на глава от населението в Централна и Източна Европа догонва нивата на стандарта на живот в Западна Европа. Словакия е намалила разликата в нивото на брутния вътрешен продукт спрямо дохода на глава от населението с една трета от 2000 г. насам. През 2017 г. икономиката на Чехия вече генерира 70% от БВП спрямо приход на глава от населението в Германия. Между 2000 г. и 2017 г. България, Полша и Румъния са компенсирали около една пета от разликата в стандарта на живот спрямо този в Германия.

Конвергенцията набира скорост

Демографската промяна спира икономическото развитие. Така, емиграцията влияе негативно на развитието на цялото население на страните, особено в Югоизточна Европа. Докато през 2040 г. се очаква броят на 65-годишните в Италия, Испания, Германия и Австрия да надвиши 50% от работещото население на възраст между 15 и 65 години, в Източна Европа този процент е значително по-нисък.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...