background image for Новини

УНИКА България: предварителни финансови резултати за 2014 г.


10 Март 2015


  • Брутен премиен приход: над 105.3 милиона общо за ЗK „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД.
  • „УНИКА Живот“ АД с най-динамичен ръст на приходите сред ТОП 10 на компаниите по животозастраховане.
  • УНИКА е на на 3-то място сред животозастрахователите. 4% годишна доходност по активните спестовни и детски застраховки, сключени преди 31.12.2014 г.

През 2014 г. УНИКА, като една от водещите застрахователни компании в България, отчита добро развитие на дейността си с отлични резултати и двуцифрени ръстове по основните бизнес линии в животозастраховането.

„За нас 2014-та беше годината, в която постигнахме сериозен напредък в цялостното преструктуриране на портфейла си и утвърдихме водещите си позиции в животозастраховането.“ - подчерта в коментара си по повод резултатите г-н Николай Генчев, главен изпълнителен директор на УНИКА България.

По данни, публикувани от Комисията за финансов надзор, към 30.11.2014 г. „УНИКА Живот“ АД е на 3-то място в класацията на животозастрахователите у нас с над 12% пазарен дял и 31% ръст на приходите на годишна база. За втора поредна година „УНИКА Живот“ АД заема челната трета позиция, а увеличението на приходите за единадесетте месеца на м.г. е най-високият ръст сред ТОП 10 на животозастрахователните дружества у нас.

Общата сума на премийния приход за цялата 2014 г. на застрахователните компании „УНИКА” АД и „УНИКА Живот” АД възлиза на над 105.34 милиона лева (2013 г.: 109.8 млн. лева). Към 30-ти ноември 2014 г. комбинираният пазарен дял за двете дружества е 6%, с което УНИКА запазва 7-мото място в общата класация по приходи.

През миналата година УНИКА България проведе политика, насочена към допълнително повишаване рентабилността на застрахователния си портфейл, разширяване дела на немоторните застраховки, както и значително увеличение на приходите от животозастраховане в общия премиен приход. В края на 2014 г. компанията успя да оптимизира съотношението между общо застраховане и животозастраховане в общия премиен приход до 60:40. За сравнение на развитите европейски пазари това съотношение е съответно 41:59 в полза на животозастраховането, докато като цяло на българския пазар значително преобладава делът на общото застраховане и пропорцията е 81:19.

За периода януари – декември 2014 г. ЗК „УНИКА Живот” АД отчита премиен приход от 41.8 милиона лева (2013 г.: 32.75 млн. лева). Дружеството отбеляза 80% ръст на годишна база при здравните застраховки и над 38% ръст при застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд. 

Над 32% годишно е ръстът на приходите при рисковите застраховки, а при застраховките „Злополука“ и спестовните застраховки „Живот“ дружеството отчита двуцифрени ръстове на премийните приходи.

С решение на Управителния съвет на ЗК „УНИКА Живот“ АД беше разпределена 4% годишна доходност за 2014 г. по активните спестовни и детски застраховки, сключени преди 31.12.2014г.

За 2014 г. УНИКА записа 64 милиона лева приходи от общо застраховане (2013 г.: 77 млн. лева). Според статистиката на Комисията за финансов надзор, към 30.11.2014 г. ЗК „УНИКА” АД е на 10-та позиция сред дружествата по общо застраховане с 4.5% пазарен дял. Спадът в приходите на годишна база е главно заради автомобилните застраховки, при които УНИКА предприе последователни мерки за повишаване рентабилността на активните полици. През миналата година много успешно се развиваха продажбите в карго застраховането, земеделското застраховане, а при застраховките на отговорности компанията регистрира 45% увеличение на приходите на годишна база.

Г-н Николай Генчев, главен изпълнителен директор на УНИКА България, коментира предизвикателствата през изминалата година:

„Считам, че най-важното ни постижение за миналата година е това, че успяхме да дадем нагледен пример за смисъла и значението на застраховането. Серията от катастрофични събития през цялата 2014 г. , сред които опустошителната градушка в гр. София и взрива в завода за боеприпаси в с. Горни Лом, бяха предизвикателство, но и възможност да окажем експресна застрахователна подкрепа на нашите клиенти. Непосредствено след трагедията в с. Горни Лом ние ясно декларирахме готовността си за максимално бързо изплащане на обезщетенията по полицата за трудова злополука. В рамките на десет работни дни изплатихме авансово половината от общата сума от над 800 хиляди лева на практика без нито един официален документ. При издаването на смъртните актове приоритетно изплатихме и остатъка от обезщетенията. Така успяхме да покажем в действие какво за нас в УНИКА означава професионализъм, незабавна подкрепа, разбиране и съпричастност.“

През 2015 г. УНИКА България цели да поддържа устойчив, печеливш ръст на бизнеса си като същевременно разширява дела на немоторните бизнес линии в общия резултат на компанията. 


УНИКА

ЗК „УНИКА” АД и ЗК „ ЗК „УНИКА” АД ЗК „ УНИКА Живот” АД УНИКА Живот” АД УНИКА Живот” АД са част от международната група „УНИКА” (UNIQA Insurance Group AG). УНИКА Груп е една от водещите Insurance Group AG застрахователни групи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа. 22 000 служители и ексклузивни търговски партньори обслужват повече от 10 милиона клиенти на УНИКА в 19 страни. УНИКА е втората по големина застрахователна група в Австрия с пазарен дял около 22 процента. УНИКА е представена в 15 страни от региона на Централна и Източна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Унгария, Украйна, Хърватия, Черна Гора и Чешката Република. Освен това в състава на УНИКА Груп влизат и застрахователни компании от Италия, Швейцария и Лихтенщайн.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...