background image for Новини

Николай Генчев, главен изпълнителен директор на УНИКА България, разказва за ползите и спецификите на “UNIQA Four Shares”


10 Ноември 2017


Николай Генчев, главен изпълнителен директор на УНИКА България, разказва за ползите и спецификите на “UNIQA Four Shares”

В свят на отрицателни лихвени проценти е много трудно да се намери подходящо инвестиционно решение за инвеститори с нисък рисков толеранс. Банковите депозити и класическите спестовни застраховки изгубиха своята атрактивност и постигането на доходност при ниско ниво на риск е предизвикателство за всеки от нас.

В УНИКА винаги се стремим да предусетим нуждите на клиентите и да предложим това, което вярваме, че е най-добро за тях в настоящите пазарни условия. “UNIQA Four Shares” бе създаден от желанието да комбинираме ключови характеристики на животозастраховането, инвестициите и банковия депозит.

Продуктът се отличава с първокласна застрахователна защита и сигурност на средствата. Същевременно “UNIQA Four Shares” позволява да инвестирате на световните финансови пазари с цел постигане на висока доходност с минимален риск.

Николай Генчев, главен изпълнителен директор на УНИКА България, разказва за ползите и спецификите на „UNIQA Four Shares”- застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт.

Какво прави UNIQA Four Shares” толкова привлекателен за потенциални инвеститори? 

От една страна продуктът има силен инвестиционен елемент, тъй като със закупуването му клиентът придобива експозиция към от четири от водещите технологични гиганти в света – Alphabet (Google), Apple, Facebook и Microsoft. В същото време инвестираната сума е гарантирана и дори при спад на цените на акциите, няма да бъде реализирана загуба. Държа да отбележа, че 100% гаранция важи само при изчакване на продукта до падеж.

От друга страна „UNIQA Four Shares” притежава застрахователен елемент- покрит риск „смърт от злополука“ със застрахователна сума, равна на инвестираната. В този смисъл не бива да забравяме, че като застраховка „Живот“ има данъчни облекчения и е несеквестируем.

Каква е разликата междуUNIQA Four Shares” и останалите подобни продукти на пазара?

Разликите са огромни и почти във всеки аспект. Смятаме, че на пазара няма продукт като нашия, без да звучи нескромно.

„UNIQA Four Shares” е със срочност 6 години, който е деноминиран в щатски долари. В момента има липса на предлагане на качествени доларови продукти и нашите клиенти могат да диверсифицират спестяванията си от гледна точка на срочност и валута.

Компаниите, които определят допълнителната доходност, Alphabet (Google), Apple, Facebook и Microsoft, оформят настоящето на всички ни и вярваме, че имат отлични перспективи. Това е причината да даваме на клиентите възможност да получават доходност в зависимост от представянето на акциите им.

“UNIQA Four Shares” носи 6,40% годишна възвръщаемост за инвеститора при изпълняване на условието за доходност.

Ежегодно, на предварително определени дати, се засича цената на акциите. В случай, че на съответната дата цената на акциите на четирите компании е по-висока от тази при стартирането на продукта (без значение с колко), клиентът получава доход в размер на 6,40% върху инвестираната сума. Всички подробности са описани в документацията на продукта, която може да намерите на сайта ни.

Друго много важно преимущество е ниската минимална сума на базов пакет акции- само 1000 щатски долара. Това позволява на много по-голям кръг от хора да инвестират на световните финансови пазари. 

Какви са предимствата на UNIQA Four Shares”?

Продуктът предлага възможност за смислена доходност при вероятност, която нараства с приближаване на падежа. “UNIQA Four Shares” надгражда и добавя спестовен и инвестиционен елемент с гарантирана главница. От друга страна носи голяма сигурност, която гарантира инвестирания капитал и не ви излага на риск от потенциална загуба. Вложената сума е 100% гарантирана от една от най-големите финансови групи в света- BNP Paribas. Компанията притежава активи от над 2 трлн. евро и обслужва над 30 млн. клиенти в 74 държави.

За максимално улеснение на клиентите ни предлагаме олекотена процедура без нужда от медицински прегледи и данъчни облекчения.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...