background image for Новини

Съобщение за изплащане на дивиденти от ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД


01 Септември 2021


Съобщение за изплащане на дивиденти от ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД

Съобщение:

От ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД, ЕИК: 831626729, с адрес на управление: София 1000, бул. Тодор Александров 18, тел: 070011150, email: info@uniqa.bg

Уважаеми акционери,

Управителния съвет на ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД има удоволствие да ви съобщи, че Общото събрание  на акционерите на дружеството, проведено на 5.07.2021г.,  е взело решение за изплащане на дивиденти от печалбата на дружеството реализирана през 2020г.

Дивидентите ще се изплащат по емисия акции, регистрирана по партидата на дружеството в Централен Депозитар под ISIN BG1100073060. Размерът на дивидента за 1 бр. притежавани акции от капитала на дружеството е 0,21 лв. Датата към, която е определен съставът на акционерите, имащи право на дивидент, е датата на проведеното Общо събрание на акционерите -  5.07.2021г., определен съгласно книга на акционерите издадена от централния депозитар, издадена на 30.06.2021г. Началната дата на изплащане на дивидентите е не по-късно от 10 работни дни от предоставянето от акционера на банкова сметка, по която да му бъде преведена сумата.

Каним всеки акционер, по удобен за него начин (електронно по мейл или физически в деловодството на дружеството на бул. Тодор Александров 18) да предостави банкова сметка за изплащане на полагащия му се дивидент, посредством разписване на прикаченото към настоящото съобщение Искане за изплащане на дивидент.

Същото искане следва да попълнят и акционерите, които не са получили дивидента си от реализираната печалба на дружеството през 2010г.

                                                                                                                С Уважение,

                                                                                                                 Управителен съвет на ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД

Искане за изплащане на дивидент

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...