background image for Бланки под строга отчетност

Бланки под строга отчетност

07.10.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Стикери:
30604228 – 30604228 – 1бр.
39978797 – 39978797 – 1бр.

08.09.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните стикери за невалидни:

1. Стикер:
от 44136961 – 44136965 – 5бр.
от 44136976 – 44136980 – 5бр.
от 44136989 – 1бр.

24.08.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните стикери за невалидни:

1. Стикер : 59592950 – 1бр.

20.08.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Стикери : 58860397 до 58860397 – 1бр.

09.07.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Стикер : 53732605 – 1бр.; 55469126 – 1бр.; 55483040 – 1бр.

08.07.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни :

1. Стикер : 48256582 - 1бр.; 49616178 - 49616180- 3бр.; 55465635 - 1бр.; 55465639 - 1бр.; 45282425 – 45282428 – 4бр.; 50259634 - 50259635 – 2бр.; 64086086 – 64086099 – 14бр. 49616166 – 49616170 – 5бр.; 49616006 – 49616020 – 15бр.; 49636022 – 49636030 – 9бр.; 61902539 – 61902540 – 2бр.; 55474290 - 1бр.

03.07.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Стикер : GO 61909207- 1бр.; GO 66725650- 1бр.

04.06.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Зелени карти АЕ : от 941711 – 941720 – 10бр.
2. Стикери: от 55465781 – 55465790 – 10бр.
3. Зелени карти АА : от 995101 – 995102 – 2бр.
4. Стикери: от 41843186 – 41843186 – 1бр.
5. Стикери: от 45238824 – 45238824 – 1бр

28.04.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена карта : АМ 0935576 – 1бр.; АМ 0935578 до 0935580 – 3бр.

26.04.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Зелена карта : АР 679602 – 1бр.; АО 315153 до 315154 – 2бр.

24.04.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери : 45256201 – 1бр.

16.04.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Зелени карти вид " GC" : 6724871; 6724881; 6724882; 7145365; 7145370; 7145856 7145861; 7145862; 7145864; 7393953; 7393957; 7643813.

14.04.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Стикери: 37558360 – 1бр.

18.03.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Зелена Карта вид "AG ": 580322
2. Зелена Карта вид "АР ": 692466; 692467 – 2 бр.

18.03.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Зелена Карта вид "AG ": 580322
2. Зелена Карта вид "АР ": 692466; 692467 – 2 бр.

26.02.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Стикери: 71763602, 71763603, 71763673, 71766071, 71766076, 78925755, от 73631147 до 73631160 – 14 бр.
2. Зелена Карта вид "AJ": 617542
3. Зелена Карта вид "AS": 777739

06.02.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 51112575, 59593669, 59593670

29.01.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AG": 579843

24.01.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 49639535

30.12.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Стикери: 38646677, 38655479

20.11.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Стикери: от 39985441 до 39985445 – 5 бр., 41833561, от 41833565 до 41833579 – 15 бр., 49614806, 53723454, 53723464, 55479394, 55479395

18.11.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 9270257, 51111918

08.11.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 52697, 52698

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 39972272, 45274497, 55499367, 55499368, 55499369,

05.11.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 58860091, 58860092, 59593419, 66727484

24.10.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 39991341, 39991661, 39991744, 39991745, от 39991889 до 39991900 – 12бр., от 42982841 до 42982845 – 5 бр., от 42982981 до 42982985 – 5 бр., от 42982996 до 42983000 – 5 бр., от 45252076 до 45252080 – 5 бр., 50255484, 51112854, 51112855

23.10.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 51107543, 51107544, 53706661
2. Зелена Карта вид "АВ": 368997, 368998
3. Зелена Карта вид "АC": 309260

22.10.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 776842, 12254224, 12254243, 12254264, 12274154, 12274178, 16729441, 16729578, 16729579, 21966599, 21966600, 21966764

14.10.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 010007373, 010030211, 010030212
ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 22400725, 22400751, 39973952, 39988069

20.09.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 44136325, 44136326, 55470261, 55470278

13.09.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 5662284, 6737894, 12260108, 16723578, 16723579, 16723580, 19358960, 21910092, 21910963, 22326727, 22400709, 22400716, 22400717, 22400746, 24106567, 24106570, 24106638, 24920277, 24920293, 55490545, 55490628, 55490629, 11809239, 12259274, 12995293, 19177017, 36050151, 36050152, 36050153, 38660327, 26748984, 26737862

10.09.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 40936279, 42986582, 42986583, 42986584, от 42986593 до 42986597 – 5 бр., 42986614, 45249019, 45249020, 51105352, 55488924, 55488961
2. Зелена Карта вид "AG": 580976, 580977

05.09.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 28760907, 28760912, 48279440, 58861486

03.09.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 38660397, 38660398, 38660399, 45272271, 28773817

20.08.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 71769844, 71769845, 71769846

19.08.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 21911276, 36034936, 38673492, 45267424, 50263940, 64085638, 65159658, 66734021

06.08.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни :

1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 000015486, 000015487, от 000015731 до 000015734 – 4 бр., 000023483, 000023484, 000023485, 000023487, 000023488, 000023490, от 000027981 до 000027990 – 10 бр.

31.07.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 48141, 48142

29.07.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100042453, 2100042455, 2100015670, 2100015671, 2100015672, 2100015679, 2100015680, 2100016821, 2100016822, 2100026489
2. Планинска застраховка гр.55 : 5510011861, 5510035583

18.07.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 000042153, 000019521, 000019522
2. Планинска застраховка гр.55 : 010023940

09.07.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 27236

05.07.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 10026032

27.06.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 5510035583, 5510011861, 10000185, от 10015611 до 10015614 – 4 бр.,
от 10008833 до 10008840 – 8 бр.
2. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100026489, 2100016821, 2100016822, 2100015679,
2100015680, 2100015670, 2100015671, 2100015672

25.06.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AG": 574254

24.06.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 10032528

21.06.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 10038967, 10038968, 10025539

20.06.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 5510018457
2. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100018292

11.06.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 9184709, 30561616, 34650518, 55465472, 55465473, 58862291, от 9286441 до 9286444 – 4 бр., 24106998, 24920349, от 26737662 до 26737664 – 3 бр., 30521984, 31558464, 33973473, 34650342, 41837188, 64083149, 55465474, 63036080
2. Зелена Карта вид "AG": 0584328

06.06.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 64083208, 64083220

04.06.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 10031538, 10031539

29.05.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 42976381
2. Зелена Карта вид "AC": 305219, 338335

27.05.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 51094933

20.05.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100051210, от 2100024072 до 2100024080 – 9 бр.,
2. Планинска застраховка гр.55 : 5510004483, 5510024034

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 64087084, 44136496, 45241558, 45251527, 51111802, 45251004

08.05.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100053162

19.04.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: от 39990105 до 39990112 – 8 бр., 39992566, 40944567, 40944568, 41838979, 41838980, 43003171

17.04.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AE": 918176

11.04.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 46203, 46204, 46205

08.04.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 5510032821

08.04.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 5510032821

04.04.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 41859544, 51115484, 45284516

29.03.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 39965732, 51100960, 51101302, 51113619, 55479451,45253783, 49617470, 49617851, 49635166, 49635191, 49635194, 49635619, 49635620, 49635641, 49635642, 49635643, 49635660, 50260011, 50260012, 50260024 
2. Зелена Карта вид "AN": 0545631

28.03.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 34803

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 9196075, 38661202, 44136068, 49638186, от 45241481 до 45241487 – 7 бр., от 49637621 до 49637640 – 20 бр., от 49638258 до 49638260 – 3 бр.

21.03.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 40958178, 61903681
2. Зелена Карта вид "AP": 694427, 694428

20.03.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 65158510
2. Зелена Карта вид "AО": 313430

12.03.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100042291, 2100019501, 2100042368

07.03.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 44136339, 55470276, 59586099

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 10023630

01.03.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни: 
1. Зелена Карта вид "AE": 0931006

27.02.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 55483405, 55483406, 55483407, 50256940, 39975293, 38668341, 48275862
2. Зелена Карта вид "AC": 305047
3. Зелена Карта вид "AB": от 364926 до 364929 – 4 бр.

06.03.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: от 45251455 до 45251460 – 6 бр.

28.02.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 40947154

21.02.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 64081482

18.02.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 20076760, 44135295, 44135296, 55491063, 66723168, 5672372, 33039292, 36002611,
36035359, 37571110, 37571118, 38654336, 38660982, 38672941, 42977976, от 42978641 до 42978660 – 20 бр.,
44147146, 45248099, 47508732, 47508739, 51114635, 55472475, 55472499, 55485013, 55485137, 55485138, 55500618, 55500672, 58860828

15.02.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 51100741
2. Зелена Карта вид "AC": 318984

04.02.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 59592504, 59592505, 63039834, 53712449,от 36016504 до 36016519 – 16 бр

04.02.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 59592504, 59592505, 63039834, 53712449,от 36016504 до 36016519 – 16 бр

30.01.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 50268962, 50268963

23.01.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Застраховка Бъдеще & Отговорност : 504,от 514 до 516 – 3 бр.,от 556 до 570 – 15 бр.,от 537 до 555 – 19 бр.,
от 598 до 600 – 3 бр.,от 520 до 526 – 7 бр.,от 528 до 534 – 7 бр.,501,от 587 до 597 – 11 бр.
2. Спестовна застраховка "Живот" : L00020096, L00016931, L00018299, L00018300,от L00018268 до L00018271 – 4 бр.
3. Застраховка Спестяване & Сигурност : L00007709, L00007710, L00007788, L00007789, L0003087
4. Инвестиция & Печалба : 401, 403, 517, 518, 503, 399, 408

15.01.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 53712372, 53712374, 53734964, 49639493, от 49639850 до 49639852 – 3 бр.
2. Зелена Карта вид "AЕ": 919031, 919076, 934951

11.01.2019

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 58863619

10.01.2019

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 21000027633

27.12.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 30536261, 41842108

20.12.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 45275164, 45275165 ЗК

“УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100050033

07.12.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AВ": 364945

05.12.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 51097039,от 51097034 до 51097037 – 4 бр.;
2. Зелена Карта вид "AA": от 998297 до 998301 – 5 бр.

30.11.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 50274661, 50274687, 50274698, 50274699, 58862969, 38651197, 40943670, 41854309,
от 50274663 до 50274667 – 5 бр.,от 50274673 до 50274677 – 5 бр.

16.11.2018

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.65 : 1002466

15.11.2018

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Застраховка „Колектив & Закрила“ гр.59: 000003456, 000003712,от 000007542 до 000008150 – 609 бр.,
от 000008154 до 000008200 – 47 бр.,от 000008206 до 000008228 – 23 бр.,от 000008230 до 000037541 – 29312 бр.

09.11.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AA":117253, 117261, 117262, 513950, 513951
2. Зелена Карта вид "AВ":366570, 366572, 366573
3. Зелена Карта вид "AG":572054, 572101, 572105, 572117

05.11.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 53705028

02.11.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Застраховка "Злополука" с медицински разноски, Корис гр.50 : от 17734 до 17750 – 17 бр.,от 22576 до 22600 – 25 бр.,от 29879 до 30000 – 122 бр., 22633, 22635;
2. Пакетна застраховка Злополука - Уника Закрила гр.52 : 681, 682, 683, 686, 687, 689, 690;
3. Застраховка Рискова гр.60 : от 12726 до 12750 – 25 бр.,от 12752 до 12756 – 5 бр.,от 12758 до 12775 – 18 бр.;
4. Индивидуална рискова застраховка с медицински разноски и транспортиране гр.63 : от 91501 до 91510 – 10 бр.,от 149751 до 149825 – 75 бр.;
5. Планинска застраховка гр.65 : от 42636 до 42640 – 5 бр., 42623, 42624,от 52341 до 52360 – 20 бр.;
6. Застраховка Корис гр.68 : от 35508 до 35535 – 28 бр.,от 38151 до 38194 – 44 бр.,от 38195 до 38200 – 6 бр., 185556, 191807, 195676

01.11.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AA": 515862, 870221, 870222,
2. Зелена Карта вид "AВ":365193
3. Зелена Карта вид "AС":307565, 330515

25.10.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AA": 527473

18.10.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 47503820;
2. Зелена Карта вид "AA": 522982, 527135;

17.10.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 59586127, 53709572

10.10.2018

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 42981168, 42990880, 44131006 до 44131009, 39977459, 39977460, 40951674, 40951678, 40956714, 40956716, 40958540,
40963446 до 40963450, 40963469 до 40963471;
2. Зелена Карта вид "AA":124768, 521026, 521045, 521046, 124749, 521049;
3. Зелена Карта вид "AС":321739, 321763.

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 000026433, 000026438, 000026439, 000026440, 000029103;
2. Планинска застраховка 55 група: 010018953, 010026619, 010026620, 010026622 до 010026624;
3. Корис на кочан гр. 50: 010016021.

08.07.2020

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни :

1. Стикер : 48256582 - 1бр.; 49616178 - 49616180- 3бр.; 55465635 - 1бр.; 55465639 - 1бр.; 45282425 – 45282428 – 4бр.; 50259634 - 50259635 – 2бр.; 64086086 – 64086099 – 14бр. 49616166 – 49616170 – 5бр.; 49616006 – 49616020 – 15бр.; 49636022 – 49636030 – 9бр.; 61902539 – 61902540 – 2бр.; 55474290 - 1бр.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...