background image for Компанията

Компаниятa

new_location.jpg

Застрахователните компании „УНИКА“ АД и „УНИКА Живот“ АД са част от международната УНИКА Иншурънс Груп – компания с над двувековна традиция и опит в застраховането.

УНИКА Груп (UNIQA Insurance Group AG) е един от водещите застрахователи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа. 20 000 служители и ексклузивни търговски партньори обслужват 10,1 милиона клиенти на УНИКА в 18 страни.

Вече 29 години УНИКА България неизменно e сред водещите застрахователни компании у нас и се е утвърдила като символ на надеждност и коректност за своите клиенти и партньори. УНИКА предоставя на българските потребители модерни застрахователни решения на базата на широко продуктово портфолио по всички направления в общото застраховане и животозастраховането.

Това, което най-силно отличава УНИКА на българския застрахователен пазар, е устойчивото развитие на бизнеса, динамичните ръстове, иновативният бизнес подход и стремежът да създава тенденциите и да бъде двигател за модернизирането на застрахователната индустрия. УНИКА България предоставя на своите клиенти съвременни, висококачествени продукти, както и съответното високо професионално ниво на обслужване чрез разгърната мрежа от над 100 точки на продажба в цялата страна, както и чрез застрахователни брокери и агенти.

Управителният съвет на ЗК „Уника Живот“ АД („Дружеството“) е взел решение да не приема Политика за ангажираност в Дружеството, като е обосновал решението си със следните мотиви, а именно:

Дружеството осъществява консервативна политика и стратегия по отношение на инвестициите си;

Политиката и стратегията на Дружеството не включват преки дялови инвестиции в дружества, търгувани на регулирани пазари в държави членки на Европейския съюз.

Поради горното, налице е липса на дейност и комуникация с публични дружества в Република България или в държави членки по отношение упражняване правото на глас в такива дружества, наблюдаване на съответните аспекти в дейността им, като стратегия, финансови и нефинансови резултати, риск, капиталова структура и социално въздействие върху околната среда и корпоративното управление, осъществяване на комуникации с подобни дружества, сътрудничество с други акционери и общуване със заинтересовани страни в публични дружества, управление на реални и потенциални конфликти на интереси, свързани с акционерно участие в дружества, чиито акции се търгуват на регулираните пазари.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА

Корпоративна социална отговорност

Етичен кодекс.png

Заради нашия силен бранд УНИКА ние сме измежду най-успешните застрахователи на пазара в България, Австрия, както и в Централна и Източна Европа. Най-важната задача на УНИКА е да обезпечи сигурност на своите клиенти и да ги подпомага при планирането на тяхното бъдеще по възможно най-добрия начин. Именно тази социална отговорност бихме искали да поемем. Нашата работа като застрахователна компания се основава в най-голяма степен на доверието. Поради тази причина добросъвестното и законосъобразното поведение е задължителна предпоставка за устойчивия ни успех и оказва съществено влияние върху доброто име на нашата компания.

Запознайте се с Етичния кодекс на УНИКА България

История


 • Учредяване на компанията като частно застрахователно дружество под името Витоша

  Компанията ( Витоша АД) става един от дванадесетте съучредители на АБЗ

  1992
 • Учредяване на животозастрахователното дружество Витоша Живот АД

  1993
 • UNIQA Group Austria навлиза на българския пазар като акционер със значително дялово участие и контрол върху управлението на двете дружества Витоша АД и Витоша Живот АД

  2006
 • Имената на двете застрахователни дружества официално се променят на ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА Живот АД

  УНИКА е обявена за най-коректен български застраховател в общото застраховане от Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

  2007
 • Близо 100 % дялово участие на UNIQA Group в  ЗК “УНИКА” АД и ЗК “УНИКА ЖИВОТ” АД

  2009

Учредяване на компанията като частно застрахователно дружество под името Витоша. Компанията ( Витоша АД) става един от дванадесетте съучредители на АБЗ

1992

Учредяване на животозастрахователното дружество Витоша Живот АД

1993

UNIQA Group Austria навлиза на българския пазар като акционер със значително дялово участие и контрол върху управлението на двете дружества Витоша АД и Витоша Живот АД

2005

Имената на двете застрахователни дружества официално се променят на ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА Живот АД. УНИКА е обявена за най-коректен български застраховател в общото застраховане от Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи.

2007

Близо 100 % дялово участие на UNIQA Group в ЗК “УНИКА” АД и ЗК “УНИКА ЖИВОТ” АД

2009

Финансова информация за компанията

Финансово състояние 2016 г.

Финансово състояние 2017 г.

Финансово състояние 2018 г.

Финансово състояние 2019 г.

Финансово състояние 2020 г.

Финансово състояние 2021 г.

uniqa-group.jpg

УНИКА Иншурънс Груп (UNIQA Insurance Group) e водеща европейска застрахователна компания, която обединява над двувековна застрахователна традиция на пазара в Австрия с най-съвременните тенденции в международното застраховане.

УНИКА е сред най-големите застрахователни компании в Австрия и застрахователна група с водещи позиции в Централна и Източна Европа. С повече от 21 300 служители и агенти УНИКА обслужва над 10 милиона клиенти в 18 европейски страни.

Стабилност, финансова сила, сигурност и продуктови иновации с най-високо качество са отличителните черти на застрахователните компании от УНИКА Иншурънс Груп.

УНИКА е представена в 18 страни от региона на Централна и Източна Европа.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...