background image for Кариери

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

ЮРИСКОНСУЛТ, София


08 Март 2018

Дирекция: Застрахователно-правна, Референтен номер: GPОсновни задължения:

• Ръководи цялостната дейност, свързана с процесуалното представителство на компанията.
• Консултира становища и изготвя кореспонденция с държавни органи, институции, физически и юридически лица;
• Преглежда приложените към съдебните книжа документи, удостоверяващи основанието и размера на иска и изгражда стратегия за водене на съдебния процес;
• Информира служител на дирекция Ликвидация за цената на иска, за съобразяване на необходимия резерв, на всяко тримесечие инвентаризира делата, като проверява и потвърждава актуалния размер на резерва;
• Участва в застрахователно-медицинска комисия;
• Дава становища по щетите и делата;
• Съгласува одобрените плащания за Дирекция „Финансово-счетоводна“ за обезщетения над определена сума, съгласно вътрешните правила, които са в сила;
• Участва в преговори и постигане на спогодби, като изготвя и одобрява договорите за спогодби;
• Преглежда и одобрява писмени мотивирани откази за изплащане на застрахователно обезщетение до клиентите;
• Участва активно в проекти на компанията за подобряване и създаване на продукти на Дружеството;
• Изготвя различни видове справки по отношение движението на поверените му дела, при поискване;
• Обслужва конкретни продажбени канали и консултира по вътрешно-дружествени въпроси.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: висше юридическо образование, степен магистър; 
• Професионален опит: минимум 2 години опит в областта на процесуалното представителство, опита по застрахователни дела е предимство;
• Лицензи и сертификати: юридическа правоспособност;
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер, програма АПИС;
• Шофьорска книжка, възможност за често пътуване в страната;
• Компетенции: внимание към детайла, способност за разрешаване на проблеми, ориентация към резултати, отлични комуникативни и междуличностни умения, висока клиентска култура, конфиденциалност.

Ние предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Обучения;
• Възможности за кариерно развитие.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...