background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  ЮРИСКОНСУЛТ, София


  08 Март 2018

  Дирекция: Застрахователно-правна, Референтен номер: GP  Основни задължения:

  • Ръководи цялостната дейност, свързана с процесуалното представителство на компанията.
  • Консултира становища и изготвя кореспонденция с държавни органи, институции, физически и юридически лица;
  • Преглежда приложените към съдебните книжа документи, удостоверяващи основанието и размера на иска и изгражда стратегия за водене на съдебния процес;
  • Информира служител на дирекция Ликвидация за цената на иска, за съобразяване на необходимия резерв, на всяко тримесечие инвентаризира делата, като проверява и потвърждава актуалния размер на резерва;
  • Участва в застрахователно-медицинска комисия;
  • Дава становища по щетите и делата;
  • Съгласува одобрените плащания за Дирекция „Финансово-счетоводна“ за обезщетения над определена сума, съгласно вътрешните правила, които са в сила;
  • Участва в преговори и постигане на спогодби, като изготвя и одобрява договорите за спогодби;
  • Преглежда и одобрява писмени мотивирани откази за изплащане на застрахователно обезщетение до клиентите;
  • Участва активно в проекти на компанията за подобряване и създаване на продукти на Дружеството;
  • Изготвя различни видове справки по отношение движението на поверените му дела, при поискване;
  • Обслужва конкретни продажбени канали и консултира по вътрешно-дружествени въпроси.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование: висше юридическо образование, степен магистър; 
  • Професионален опит: минимум 2 години опит в областта на процесуалното представителство, опита по застрахователни дела е предимство;
  • Лицензи и сертификати: юридическа правоспособност;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер, програма АПИС;
  • Шофьорска книжка, възможност за често пътуване в страната;
  • Компетенции: внимание към детайла, способност за разрешаване на проблеми, ориентация към резултати, отлични комуникативни и междуличностни умения, висока клиентска култура, конфиденциалност.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Обучения;
  • Възможности за кариерно развитие.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...