background image for Стажантска програма

УНИКА Академия

Избери своя профил и премини през дирекции, които го покриват, за период от 3 до 6 месеца. Научи за спецификата на работната среда от ментори - експерти в своята област. Постави началото на своя кариерен път в застрахователна компания УНИКА България.

Профил „Математика“

Дирекции „Управление на риска“ и „Актюерска“


Изучаване на специалности в обастта на математиката, информатиката и актюерските науки. Засилен интерес към изчисления, отчети и работа с Microsoft Excel.

Профил „Финанси“

Дирекции „Контролинг“ и „Счетоводство“


Изучаване на специалности в областта на счетоводството и финансите. Засилен интерес към анализ на данни, работа с Microsoft Excel и нормативна уредба.

Профил „Застраховане“

Дирекции „Общо застраховане“, „Автомобилно застраховане“ и „Здравно и животозастраховане“


Изучаване на специалности в областта на застраховането. Засилен интерес към оценка на застрахователен риск и създаване на продукти.

Изпрати имейл

Със заглавие, отговарящо на профила ти и приложена автобиография на

hr@uniqa.bg

Профил „Продажби“

Дирекции „Ексклузивни продажби“, „Брокери и ключови клиенти“, „Банково застраховане“ и „Афинити“


Интерес към придобиване на знания относно дейността със застрахователни посредници, ключови клиенти и партньори, договори, търговски процеси, инициативи/състезания, онлайн продажби.

Профил „Право“

Дирекции „Застрахователно-правна“ и „Съответствие и законосъобразност“


Изучаване на специалности в областта на правните науки. Засилен интерес към регулаторни норми, юридически казуси и документация.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...