background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  СТАЖАНТ В ДИРЕКЦИЯ БАНКОВО ЗАСТРАХОВАНЕ, София


  28 Юни 2017

  Дирекция: Банково застраховане, Референтен номер: MD  Основни задължения:

  • Работи по проекти, възложени по преценка на прекия ръководител, и рапортува за статуса на поверените проекти и задачи;
  • Изготвя и изпраща справки, анализи, отчети, презентации и друга информация и обратна връзка за развитието на продажбите, възложени от прекия ръководител;
  • Приема, обработва и разпределя кореспонденция с посредници, партньори, държавни органи и други;
  • Провежда ежедневна комуникация със служители, посредници и други структурни звена на Компанията;
  • Отразява данни за запитвания и контрагенти в информационните системи и регистри;
  • Използва информационните системи на компанията, въвежда и предоставя информация в и от програмите.
  • Отговаря на входящи запитвания и обаждания по телефон, електронни писма,
  • Изготвя специални оферти и участва във въвеждането на нови продукти;
  • Обработва и комплектова документи;
  • Предоставя търсената от посредника информация, като съгласува с  компетентни звена на Компанията.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование: настоящи студенти (без прекъснати права); студенти в III или IV курс от икономически специалности са с предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet;
  • Лични качества: мотивация за придобиване на нови знания и умения, добри междуличностни умения.

  Ние предлагаме:

  • Платен стаж  в рамките на 240 часа;

  • Въвеждане и обучение в естеството на работа от служители-ментори на УНИКА;
  • Програма, съобразена с учебните ангажименти на студента;
  • Развиване на специфични професионални умения и способности;
  • Възможности за стартиране на кариера и професионална реализация в УНИКА.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...