background image for Кариери

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

СТАЖАНТ В ДИРЕКЦИЯ БАНКОВО ЗАСТРАХОВАНЕ, София


08 Март 2018

Дирекция: Банково застраховане, Референтен номер: MDОсновни задължения:

  • Работи по проекти, възложени по преценка на прекия ръководител, и рапортува за статуса на поверените проекти и задачи;
  • Изготвя и изпраща справки, анализи, отчети, презентации и друга информация и обратна връзка за развитието на продажбите, възложени от прекия ръководител;
  • Приема, обработва и разпределя кореспонденция с посредници, партньори, държавни органи и други;
  • Провежда ежедневна комуникация със служители, посредници и други структурни звена на Компанията;
  • Отразява данни за запитвания и контрагенти в информационните системи и регистри;
  • Използва информационните системи на компанията, въвежда и предоставя информация в и от програмите.
  • Отговаря на входящи запитвания и обаждания по телефон, електронни писма,
  • Изготвя специални оферти и участва във въвеждането на нови продукти;
  • Обработва и комплектова документи;
  • Предоставя търсената от посредника информация, като съгласува с  компетентни звена на Компанията.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: настоящи студенти (без прекъснати права); студенти в III или IV курс от икономически специалности са с предимство;
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet;
• Лични качества: мотивация за придобиване на нови знания и умения, добри междуличностни умения.

Ние предлагаме:

• Платен стаж  в рамките на 240 часа;

• Въвеждане и обучение в естеството на работа от служители-ментори на УНИКА;
• Програма, съобразена с учебните ангажименти на студента;
• Развиване на специфични професионални умения и способности;
• Възможности за стартиране на кариера и професионална реализация в УНИКА.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...