background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  СТАЖАНТ СЧЕТОВОДИТЕЛ, София


  08 Март 2018

  Дирекция: Финансово-счетоводна, Референтен номер: AP-Int  Основни задължения:

  • Подпомага дейностите по оперативното счетоводно отчитане на текущи приходи и разходи;
  • Оказва подкрепа на екипа за приемането, проверката и осчетоводяването на постъпващите счетоводни документи;
  • Под ръководството на ментор изготвя и осчетоводява банкови документи;
  • Осигурява спазването на приложимото българско законодателство (Закон за счетоводството, ЗКПО, МСФО и др.);
  • Участва в процеса на счетоводно приключване при спазването на крайните срокове;
  • Подпомага изготвянето на различни видове отчети за целите на дирекцията.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование: настоящи студенти (без прекъснати права); 
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet;
  • Владеене на английски език е предимство;
  • Базови познания в областта на данъчното и счетоводното законодателство;
  • Лични качества: мотивация за придобиване на нови знания и умения, добри междуличностни умения.

  Ние предлагаме:

  • Платен стаж в рамките на 240 часа;
  • Въвеждане и обучение в естеството на работа от служители-ментори на УНИКА;
  • Програма, съобразена с учебните ангажименти на студента;
  • Развиване на специфични професионални умения и способности;
  • Възможности за стартиране на кариера и професионална реализация в УНИКА.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...