background image for Кариери

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

СТАЖАНТ СЧЕТОВОДИТЕЛ, София


08 Март 2018

Дирекция: Финансово-счетоводна, Референтен номер: AP-IntОсновни задължения:

• Подпомага дейностите по оперативното счетоводно отчитане на текущи приходи и разходи;
• Оказва подкрепа на екипа за приемането, проверката и осчетоводяването на постъпващите счетоводни документи;
• Под ръководството на ментор изготвя и осчетоводява банкови документи;
• Осигурява спазването на приложимото българско законодателство (Закон за счетоводството, ЗКПО, МСФО и др.);
• Участва в процеса на счетоводно приключване при спазването на крайните срокове;
• Подпомага изготвянето на различни видове отчети за целите на дирекцията.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: настоящи студенти (без прекъснати права); 
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet;
• Владеене на английски език е предимство;
• Базови познания в областта на данъчното и счетоводното законодателство;
• Лични качества: мотивация за придобиване на нови знания и умения, добри междуличностни умения.

Ние предлагаме:

• Платен стаж в рамките на 240 часа;
• Въвеждане и обучение в естеството на работа от служители-ментори на УНИКА;
• Програма, съобразена с учебните ангажименти на студента;
• Развиване на специфични професионални умения и способности;
• Възможности за стартиране на кариера и професионална реализация в УНИКА.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...