background image for Кариери

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ, по заместване, София


04 Май 2018

Дирекция: "Ексклузивни продажби", Референтен номер: DZ-SDEОсновни задължения:

• Прилага на местно ниво онлайн стратегията на УНИКА Иншурънс Груп в съответствие с изискванията на вътрешните звена.
• Отговаря за модернизиране уебсайта на УНИКА България.
• Активно участва в разработването на нови функционалности и подобрения.
• Проследява ключовите индикатори за успеваемост (KPIs) и изготвя регулярни справки, доклади, анализи.
• Отговаря за качеството на корпоративния уеб сайт по отношение на достъпност, използваемост и съдържание.
• Планира промените в съдържанието на корпоративния сайт. Въвежда и поддържа информацията на уебсайта актуална.
• Участва в подготовката, реализацията и проследяването на онлайн кампании за популяризиране на www.uniqa.bg и неговите функционалности;
• Aнализира онлайн присъствието на конкуренти и партньори.
• Изследва тенденциите в дигиталния маркетинг и дава предложения за нови похвати с цел повишаване на продажбите и потребителския интерес.
• Осъществява активна комуникация с вътрешни звена и външни партньори.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше образование, степен бакалавър; висше икономическо образование е предимство;
• Професионален опит: минимум 1 година опит в областта на електронните медии и дигиталния маркетинг;
• Езикови компетенции: английски език – писмено и говоримо владеене;
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
• Компетенции: насоченост към клиента, способност да разрешава проблеми, ориентиране към резултати.

Ние предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Плаващо работно време;
• Обучения;
• Възможности за кариерно развитие.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...