background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси и управление на бранда

  hr@uniqa.bg

  СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ)_, София


  21 Юни 2022

  Дирекция: Развитие на продажби и търговска структура, Референтен номер: DVTM_L


  СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ)_


  Основни задължения:

  • Осигурява Help Desk за клиенти и застрахователни посредници, свързан със стандартен и нестандартен бизнес, съществуващи договори; събира и регистрира документите им и ги изпраща със стандартизиран протокол до Централното управление на Дружеството
  • Организира надлежното движение на входящата и изходяща кореспонденция в офиса;
  • Извършва текущи проверки на окомплектоването, правилното попълване и наличието на всички реквизити и подписи на отчетените документи преди изпращането им към централен архив, както и отправя незабавно запитвания към застрахователните посредници при липса на информация и уведомява мениджъра на офиса;
  • Събира заявки за нестандартен бизнес, както и прави съответните предложения сключване, прекратяване и промени на застрахователните договори пред мениджъра на офиса;
  • Издава полици по електронен път, съдейства при завеждането на щети, приема уведомленията и изпраща приетите документи до съответните ликвидационни отдели;
  • Събира премии от клиенти в определен размер в брой и ги внася по банкова сметка на Дружеството, както и получава фактури от застрахователни посредници за дължимия комисион и ги изпраща за плащане;
  • Организира и контролира поръчката, регистрирането и раздаването (физически и в ИТ системите) на документите под строга отчетност, офис и маркетингови материали;
  • Извършва инвентаризация на раздадени и налични в посредници и прилежащи офиси документи под строга отчетност; незабавно уведомява ЦУ за липси и изпраща подробен опис на липсващи такива с цел обявяването им за невалидни;
  • Извършва директни продажби на стандартни продукти на Дружеството – поддържа портфейл и извършва присъщите дейности по „активно обслужване”;
  • Оказва съдействие при продажбите на определен от офис мениджъра кръг от посредници.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно образование (средно икономическо образование или висше икономическо или юридическо образование ще се счита за предимство);
  • Професионален опит в областта на застраховането ще се счита за предимство;
  • Устно и писмено владеене на английски език ще се счита за предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Безплатна здравна застраховка;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща екипния дух и времето да се забавляваме заедно.

  Ако притежавате способност за бързо разрешаване на възникналите казуси, имате висока клиентска култура и  сте ориентиран/а към постигане на високи резултати, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатурa. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...