background image for Кариери

  UNIQA 4WARD

  Международни назначения в Братислава

  За повече информация посетете следния линк.

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ) – по заместване (Ямбол), Ямбол


  27 Септември 2021

  Дирекция: Офис Ямбол, Референтен номер: EKTM


  СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ) – по заместване (Ямбол)


  Основни задължения:

  • Осигурява Help Desk за клиенти и застрахователни посредници, свързан със стандартен и нестандартен бизнес, съществуващи договори;
  • Събира и регистрира документи на клиенти и застрахователни посредници, организира надлежното движение на входящата и изходяща кореспонденция в офиса и изпраща своевременно съответните документи със стандартизиран протокол в Централното управление на Дружеството;
  • Извършва щателни текущи проверки на окомплектоването и наличието на всички реквизити на отчетените документи и отправя запитвания към застрахователните посредници при липса на информация и уведомява ръководителя на звеното за резултатите от запитването;
  • Събира заявки за нестандартен бизнес, като включително прави съответните предложения за сключване, прекратяване и промени на застрахователните договори пред ръководителя на звеното;
  • Издава полици по електронен път;
  • Съдейства при завеждането на щети, приема уведомления за щети и изпраща приети документи до съответните ликвидационни отдели;
  • Събира премии от посредници и клиенти в определен размер в брой и ги внася по банкова сметка на Дружеството;
  • Получава фактури от застрахователни посредници за дължимия комисион и ги изпраща за плащане;
  • Организира и контролира поръчката, регистрирането и раздаването на документите под строга отчетност, офис и маркетингови материали;
  • Извършва тримесечна инвентаризация на раздадени и налични в посредници и прилежащи офиси документи под строга отчетност;
  • Извършва директни продажби на стандартни продукти на Дружеството и извършва присъщите, свързани с тях, дейности по „активно обслужване”;
  • Оказва помощ и съдействие при продажбите на определен кръг от посредници;

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно образование (средно икономическо образование или висше икономическо или юридическо образование ще се счита за предимство);
  • Професионален опит в областта на застраховането ще се счита за предимство;
  • Владеенето на английски или немски език ще се счита за предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Безплатна здравна застраховка;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща екипния дух и времето да се забавляваме заедно.

  Ако притежавате способност за бързо разрешаване на възникналите казуси, имате висока клиентска култура и сте насочен/а към постигане на високи резултати, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...