background image for Кариери
 • Начало
 • »
 • За нас
 • »
 • Кариери
 • »
 • СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ) – по заместване (Благоевград)

  UNIQA 4WARD

  Международни назначения в Братислава

  За повече информация посетете следния линк.

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ) – по заместване (Благоевград), Благоевград


  11 Март 2021

  Дирекция: Офис Благоевград, Референтен номер: MSHTM  Основни задължения:

  • Осигурява Help Desk за клиенти и застрахователни посредници, свързан със стандартен и нестандартен бизнес, съществуващи договори;
  • Събира и регистрира документи на клиенти и застрахователни посредници; организира надлежното движение на входящата и изходяща кореспонденция в офиса; изпраща своевременно съответните документи със стандартизиран протокол към Централното управление на Дружеството;
  • Извършва текущи проверки на окомплектоването и наличието на всички реквизити, правилното попълване съгласно указанията на ЦУ и подписи на клиенти на отчетените документи преди изпращането им към централен архив; отправя запитвания към застрахователните посредници при липса на информация и незабавно уведомява мениджъра на офиса;
  • Събира заявки за нестандартен бизнес, като включително прави съответните предложения сключване, прекратяване и промени на застрахователните договори пред мениджъра на офиса;
  • Издава полици по електронен път в съответствие с подписваческите процедури на Дружеството;
  • Съдейства при завеждането на щети; приема уведомления за щети; незабавно изпраща приети документи по щети до съответните ликвидационни отдели;
  • Събира премии от посредници и клиенти в определен размер в брой и ги внася по банкова сметка на Дружеството;
  • Получава фактури от застрахователни посредници за дължимия комисион и ги изпраща за плащане;
  • Организира и контролира поръчката, регистрирането и раздаването (физически и в ИТ системите на Дружеството) на документите под строга отчетност, офис и маркетингови материали;
  • Извършва тримесечна инвентаризация на раздадени и налични в посредници и прилежащи офиси документи под строга отчетност; незабавно уведомява ЦУ за липси и изпраща подробен опис на липсващи такива;
  • Извършва директни продажби на стандартни продукти на Дружеството и извършва присъщите, свързани с тях, дейности по събиране на застрахователни премии, предотвратяване на сторно, подновяване, кръстосани продажби, участие в кампании и др.;
  • Отделя специално внимание на определен от мениджъра на офиса кръг от посредници, като им оказва помощ и съдействие при продажбите.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно образование (Средно икономическо образование или висше икономическо или юридическо образование ще се счита за предимство);
  • Професионален опит в областта на застраховането ще се счита за предимство;
  • Владеене на английски език ще се счита за предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща екипния дух и времето да се забавляваме заедно.

  Ако притежавате способност за бързо разрешаване на възникналите казуси, имате висока клиентска култура и сте насочен/а към постигане на високи резултати, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...