background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси и управление на бранда

  hr@uniqa.bg

  Специалист, застрахователна дейност (Обслужване на клиенти) , София


  02 Февруари 2022

  Дирекция: Развитие на продажби и търговска структура, Референтен номер: TMGDGPN


  Специалист, застрахователна дейност (Обслужване на клиенти)


  Основни задължения:

  • Осигурява Help Desk за клиенти и застрахователни посредници, свързан със стандартен и нестандартен бизнес, съществуващи договори;
  • Събира и регистрира документи (полици и предложения) на клиенти и застрахователни посредници; организира надлежното движение на входящата и изходяща кореспонденция в офиса; изпраща своевременнодокументите със стандартизиран протокол към Централното управление на Дружеството;
  • Извършва щателни текущи проверки на окомплектоването и наличието на всички реквизити, правилното попълване и подписи на клиенти на отчетените документи преди изпращането им към централен архив; отправя незабавно съответните запитвания към застрахователните посредници при липса на информация и незабавно уведомява ръководителя на звеното;
  • Събира заявки за нестандартен бизнес, като включително прави съответните предложения сключване, прекратяване и промени на застрахователните договори пред ръководителя на звеното;
  • Издава полици по електронен път;
  • Съдейства при завеждането на щети; приема уведомления за щети; незабавно изпраща приети документи по щети до съответните ликвидационни отдели;
  • Събира премии от клиенти в определен размер в брой и ги внася по банкова сметка на Дружеството до края на работния ден, в който ги е събрал; През периода на пандемията, сумите се внасят два пъти седмично, в определените за това дни;
  • Получава фактури от застрахователни посредници за дължимия комисион; своевременно изпраща фактурите към Централно управление на Дружеството за плащане;
  • Организира и контролира поръчката, регистрирането и раздаването (физически и в ИТ системите на Дружеството) на документите под строга отчетност, офис и маркетингови материали, като осигурява и надлежното съставяне и подписване на съответните двустранни приемателно – предавателни протоколи;
  • Извършва шестмесечна инвентаризация на раздадени и налични в посредници и прилежащи офиси документи под строга отчетност; незабавно уведомява ЦУ за липси и изпраща подробен опис, подписан от ръководителя на звеното, на липсващи документи с цел обявяването им за невалидни;
  • Извършва директни продажби на стандартни продукти на Дружеството – „пасивни продажби” в т.ч. поддържа портфейл от директни продажби и извършва присъщите, свързани с тях, дейности по „активно обслужване”;
  • Отделя специално внимание на определен от ръководителя на звеното кръг от посредници, като им оказва помощ и съдействие при продажбите.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно образование (средно икономическо образование или висше икономическо или юридическо образование ще се счита за предимство);
  • Професионален опит в областта на застраховането ще се счита за предимство;
  • Писмено и говоримо владеене на английски или немски език ще се счита за предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Безплатна здравна застраховка;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща екипния дух и времето да се забавляваме заедно.

  Ако притежавате способност за бързо разрешаване на възникналите казуси, имате висока клиентска култура и  сте ориентиран/а към постигане на високи резултати, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...