background image for Кариери

  UNIQA 4WARD

  Международни назначения в Братислава

  За повече информация посетете следния линк.

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ), София


  14 Август 2020

  Дирекция: Офис София, Референтен номер: GD&TM  Основни задължения:

  Осигурява Help Desk за клиенти и застрахователни посредници, свързан със стандартен и нестандартен бизнес, съществуващи договори;

  • Събира и регистрира документи (полици и предложения) на клиенти и застрахователни посредници, както и организира надлежното движение на входящата и изходяща кореспонденция в офиса;
  • Извършва щателни текущи проверки на застрахователни досиета преди изпращането им към централен архив;
  • Договаря условия по запитвания чрез посредници за стандартен и нестандартен бизнес;
  • Издава полици по електронен път в съответствие с подписваческите процедури на Дружеството;
  • Приема уведомления за щети; незабавно изпраща приети документи по щети до съответните ликвидационни отдели;
  • Събира премии от клиенти в брой и ги внася по банкова сметка на Дружеството;
  • Получава фактури от застрахователни посредници за дължимия комисион и своевременно изпраща фактурите към Централно управление за плащане;
  • Организира и контролира поръчката, регистрирането и раздаването на документите под строга отчетност, офис и маркетингови материали;
  • Извършва инвентаризация на раздадени и налични в посредници и прилежащи офиси документи под строга отчетност;
  • Извършва директни продажби на стандартни и нестандартни продукти на Дружествата и извършва присъщите, свързани с тях, дейности по „активно обслужване“;
  • Следи за подновяването на изтичащи полици и плащането на поредни вноски на директни клиенти;
  • Спазва изискванията на Кодекса за застраховане и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото приложение, вътрешните правила и процедури на компанията и заповедите на ръководството;
  • Изпълнява и други задължения, възложени от прекия ръководител или лице с по-висока длъжност, свързани с дейността на Дружеството.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование: средно образование; средно икономическо образование или висше икономическо или юридическо образование е предимство;
  • Професионален опит: опит в областта на застраховането минимум 1 година;
  • Езикови компетенции: владеене на английски или немски език е предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща екипния дух и времето да се забавляваме заедно.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...