background image for Кариери

UNIQA 4WARD

Международни назначения в Братислава

За повече информация посетете следния линк.

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

СПЕЦИАЛИСТ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ по заместване, София


03 Януари 2019

Дирекция: Офис Искър, Референтен номер: GD-GGОсновни задължения:

• Осигурява Help Desk за клиенти и застрахователни посредници, свързан със стандартен и нестандартен бизнес, съществуващи договори, статус по щети, статус по комисиони, инструкции за плащане;
• Събира и регистрира документи (полици и предложения) на клиенти и застрахователни посредници; организира надлежното движение на входящата и изходяща кореспонденция; изпраща своевременно съответните документи със стандартизиран протокол към Централно управление на Дружеството;
• Извършва щателни текущи проверки на окомплектоването и наличието на всички реквизити, правилното попълване и подписи на клиенти на отчетените документи /застрахователни договори, предложения за застраховане, сертификати Зелена карта/ преди изпращането им към централен архив; 
• Събира заявки за нестандартен бизнес, като включително прави съответните предложения сключване, прекратяване и промени на застрахователните договори; 
• Издава полици по електронен път в съответствие с подписваческите процедури на Дружеството;
• Съдейства при завеждането на щети; приема уведомления за щети; незабавно изпраща приети документи по щети до съответните ликвидационни отдели;
• Събира премии от клиенти в брой и ги внася по банкова сметка на Дружеството;
• Получава фактури от застрахователни посредници за дължимия комисион; своевременно изпраща фактурите към Централно управление за плащане;
• Организира и контролира поръчката, регистрирането и раздаването (физически и в ИТ системите на Дружеството) на документите под строга отчетност, офис и маркетингови материали, като осигурява и надлежното съставяне и подписване на съответните двустранни приемателно – предавателни протоколи;
• Извършва тримесечна инвентаризация на раздадени и налични в посредници и прилежащи офиси документи под строга отчетност; 
• Извършва директни продажби на стандартни продукти на Дружеството – „пасивни продажби”; в т.ч. поддържа портфейл от директни продажби и извършва присъщите, свързани с тях, дейности по „активно обслужване”: събиране на застрахователни премии; предотвратяване на сторно; подновяване, кръстосани продажби, участие в кампании и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: средно образование; средно икономическо образование или висше икономическо образование е предимство;
• Професионален опит: опит в областта на застраховането е предимство;
• Езикови компетенции: владеене на английски език е предимство;
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
• Компетенции: способност за разрешаване на проблеми, ориентация към резултати, отлични комуникативни и междуличностни умения, висока клиентска култура.

Ние предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Обучения;
• Възможности за кариерно развитие.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...