background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси и управление на бранда

  hr@uniqa.bg

  СЧЕТОВОДИТЕЛ, София


  01 Февруари 2022

  Дирекция: Финанси, управление на инвестиции и администрация, Референтен номер: RDTM1P


  СЧЕТОВОДИТЕЛ


  Основни задължения:

  • Приема първични счетоводни документи от клиенти и служители на Дружеството;
  • Преглежда и проверява реквизитите на първичните счетоводни документи дали отговарят на изискванията на закона за счетоводството и дали са в съответствие със законодателството на страната;
  • Извършва плащания към контрагенти и клиенти на дружеството;
  • Текущо осчетоводява приходите и разходите на компанията;
  • Проверява, засича  и анализира счетоводните сметки на Дружеството;
  • Извършва месечно засичане на данните в застрахователният софтуер на дружеството и счетоводната програма, както и на салдата от банковите извлечения и счетоводната програма;
  • Изготвя писмена кореспонденция за предоставяне на допълнителни документи до клиенти, посредници и контрагенти на Дружеството;
  • Изготвя различни справки и попълване на документи и декларации към държавни, надзорни, данъчни и други институции;
  • Провежда ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на Дружеството;
  • Изготвя различни видове справки по отношение приходите и разходите на дружеството или поискани от прекия ръководител или по-висшестоящ;

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше икономическо образование, степен бакалавър;
  • Професионален опит: опит в областта на застраховането е предимство;
  • Устно и писмено владеене на английски или немски език ще се счита за предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран счетоводен софтуер;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Безплатна здравна застраховка;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако Вие сте ориентиран/ a към постигане на високи резултати, притежавате клиентска култура и отлични умения бързо да разрешавате възникналите казуси, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...