background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – БАНКОВО ЗАСТРАХОВАНЕ, София


  05 Януари 2018

  Дирекция: Банково застраховане, Референтен номер: ID-T  Основни задължения:

  • Отговаря, анализира и следи за изпълнението на поставените продажбени цели;
  • Дава предложения за развитие и подобряване на резултатите;
  • Редовно посещава офисите на парньорите и се среща със служителите, пряко ангажирани с продажбите;
  • Планира и съгласува посещенията си в региона и действията си при тези посещения;
  • Организира, провежда и развива обучителни програми за служителите на партньора и последващ мониторинг на изпълнението;
  • Отговаря за нивото на познания за продукти, процедури, технически и други въпроси, свързани с продажбата на застраховки в поверения му регион;
  • Изготвя и изпраща редовни справки, отчети, информация и обратна връзка от посещенията си и развитието на продажбите в поверения му регион;
  • Работи по проекти, възложени по преценка на прекия ръководител, и рапортува за статуса на поверените му/й проекти и задачи.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование, степен бакалавър;
  • Професионален опит в областта на застраховането е предимство;
  • Специфични умения: свидетелство за управление на МПС и възможност за чести пътувания в цялата страна;
  • Езикови компетенции: английски език – писмено и говоримо е предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
  • Компетенции: отлични междуличностни умения, ориентация към резултати, способност да разрешава проблеми, отлични търговски и продажбени умения.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Обучения;
  • Плаващо работно време;
  • Възможности за кариерно развитие.
  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...