background image for Кариери

  UNIQA 4WARD

  Международни назначения в Братислава

  За повече информация посетете следния линк.

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  ОТГОВОРЕН АКТЮЕР (ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ), София


  10 Юни 2021

  Дирекция: Актюери и презастраховане, Референтен номер: EMTM


  ОТГОВОРЕН АКТЮЕР (ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ)


  Основни задължения:

  • Организира, ръководи и отговаря за актюерското обслужване на застрахователя;
  • Координира изчисляването на техническите резерви;
  • Гарантира пригодността на използваните методологии и базови модели, както и на допусканията, направени при изчисляване на техническите резерви;
  • Оценява достатъчността и качеството на данните, използвани при изчисляване на техническите резерви;
  • Информира управителния или контролния орган относно надеждността и адекватността на изчисляването на техническите резерви;
  • Контролира изчисляването на техническите резерви посредством приближения и индивидуални подходи за отделни случаи, когато не са налице достатъчно подходящи данни за прилагане на надеждни актюерски методи;
  • Изразява мнение относно общата подписваческа политика и адекватността на презастрахователните договори;
  • Подпомага ефективното прилагане на системата за управление на риска, включително като участва в създаването на модели за риска, стоящи в основата на изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност и на минималното капиталово изискване и в собствената оценка на риска и платежоспособността;
  • Заверява справките на застрахователя във връзка с актюерската дейност, както и представя в Комисията за финансов надзор годишен актюерски докладОбработва статистически и анализира застрахователния портфейл, като изготвя актюерски анализи и прогнози на база натрупаната статистическа информация;
  • Води кореспонденцията, касаеща актюерската дейност с Комисията за финансов надзор, външни одитори и други контролни и надзорни органи;
  • Отговаря за изпълнение на мерките, предписани от външни и вътрешни одитори и от надзорни органи, съобразно дефинираните срокове.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Призната от Комисията за финансов надзор правоспособност на отговорен актюер в областта на Животозастраховането ще се счита за предимство;
  • Опит в съставянето, управлението и мотивирането на екип;
  • Отлично писмено и говоримо владеене на английски език;
  • Компютърна грамотност: MS Office, специализиран софтуер, работа с бази данни и извличане на информация от тях;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Възможности за кариерно развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако Вие сте ориентиран/ а към постигане на високи резултати, притежавате способност за креативно разрешаване на възникналите казуси, имате усет за бизнеса и умеете да приоритизирате задачите си, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...