background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ (ЗЛОПОЛУКИ И ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ), София


  13 Март 2018

  Дирекция: Животозастраховане и Здравно застраховане, Референтен номер: RV_IT  Основни задължения:

  • Подготвя и осъществява създаването на нови Общи и Специални условия на продукти по застраховки Злополука и Здравни застраховки;
  • Работи със застрахователно-техническите планове на застрахователните продукти;
  • Извършва анализ на определени сектори от застрахователния пазар;
  • Изготвя годишни, целеви и детайлни планове за дейността на Отдела, съобразени със стратегическите цели на Дружеството;
  • Изготвя методологически указания и процедури за аквизиция на застрахователните продукти; 
  • Осъществява контрол на подписваческата процедура при сключване на застрахователни договори; 
  • Управлява развитието на риска по всички видове застраховки Злополука и Здравни застраховки чрез регулярен контрол на реализиран премиен приход и квота щета;
  • Изготвя писмени нестандартни оферти, проекто-договори за застраховане и други видове документи необходими за осъществяване дейността на Дирекцията;
  • Издава нестандартни застрахователни полици от информационната система на Дружеството;
  • Договаря и изготвя различни видове нестандартни Анекси към застрахователните договори;
  • Изготвя котация на застрахователна премия, техническа спецификация и Специални условия за оферти при Обществени поръчки;
  • Осъществява регулярен контрол на аквизицията, администрирането и обслужването на застраховки Злополука и Здравни застраховки;
  • Води активна комуникация с клиенти, посредници, партньори, други институции и структурни звена на Дружеството;
  • Изготвя различни видове справки и отчети
  • Ръководи, контролира и развива екип от експерт-подписвачи.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование: висше икономическо образование, степен бакалавър; 
  • Професионален опит минимум 3 години в областта на застраховането;
  • Езикови компетенции: английски език – писмено и говоримо;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
  • Компетенции: бизнес ориентираност, приоритизиране на задачи, креативност, упоритост, отлични междуличностни умения, ориентация към резултати, способност да разрешава проблеми, да ръководи и мотивира екип.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Обучения;
  • Плаващо работно време;
  • Възможности за кариерно развитие.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...