background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЩЕТИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ, София


  20 Февруари 2018

  Дирекция: Ликвидация, Референтен номер: DR  Основни задължения:

  • Обработва и/или дава становище, относно приключването на преписки по щети;
  • При необходимост прави предложения за изменение на условията по съответния продукт на база анализ на квоти на щети;
  • Участва в изготвянето на нови продукти вкл.указания или промяна на съществуващи застраховки и подпомага обучението на служителите в регионалната продажбена структура в тази посока;
  • Осъществява контакти със застраховани лица във връзка с завеждането и регулирането на щети, държавни органи, банки и др.;
  • Ръководи и контролира работа на целия отдел „Щети общо застраховане“;
  • Приема, обработва и разпределя кореспонденция със застрахования, ползващи лица, външни трети лица, държавни органи и други;
  • Приема и предава регистрираната в деловодството кореспонденция по установения ред;
  • Регистрира претенции по преписки към щети в информационните програми;
  • Изготвя, окомплектова и класифицира снимков материал към всички преписки по щети;
  • Възлага, организира и извършва огледи по щети;
  • Изготвя, проверява и коригира размера на предявената претенция;
  • Подготвя за архивиране приключени преписки по щети;
  • Следи за спазването на правилата и процедурите за разглеждане и обработване на преписки, както и спазването на подписвачески правила и процедури при сключването на полици;
  • Дава предложения за подобряване на работата в екипа;
  • Преглежда, коригира и подписва целия обем от препсики по щети в отдел „Щети общо застраховане” в Дружеството;
  • Организира и контролира протичането на работния процес в отдел „Щети общо застраховане” в Дружеството;
  • Отстранява процеси и лоши практики, забелязани в процеса на работа в Дружеството;
  • Следи и спомага за подобраване на работния процес.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование: висше образование, степен бакалавър; висше техническо, икономическо или юридическо образование е предимство;
  • Професионален опит минимум 3 години в областта на застраховането. Опит в ликвидацията на щети е предимство;
  • Английски или немски език – писмено и говоримо владеене;
  • MS Office, Internet, специализиран софтуер;
  • Компетенции: отлични междуличностни умения, ориентация към резултати, способност да разрешава проблеми, подбор на служители и съставяне на екип.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Обучения;
  • Плаващо работно време;
  • Възможности за кариерно развитие.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...