background image for Кариери

UNIQA 4WARD

Международни назначения в Братислава

За повече информация посетете следния линк.

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СЪБИРАНЕ НА ПРЕМИИ", София


10 Декември 2019

Дирекция: Бизнес оперативен център, Референтен номер: VR_PCОсновни задължения:

• Ръководи, контролира и отговоря за отбелязването на постъпилите плащания по банковите сметки в информационната система на дружеството по застрахователните полици, съгласно приетите процедури в отдела;
• Ръководи и контролира процеса по възстановяване на премии по застрахователните договорите;
• Отговаря за месечно засичане на платените премии в застрахователния софтуер на дружеството и счетоводната програма;
• Анализира и изготвя процедурите за работа на отдела, както и предлага тяхното подобряване;
• Ръководи, контролира и отговоря за ефективната работа на отдела;
• Контролира спазването на процедурите и сроковете за плащания от посредниците на дружеството съгласно посредническите договори;
• Провежда ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на компанията;
• Изготвя различни видове справки по отношение постъпилите плащанията по банковите сметки на дружеството, статистически отчети или други поискани от прекия ръководител или по-висшестоящ.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше икономическо образование;
• Минимум 2 години професионален опит на ръководна длъжност в сферата на счетоводството или финансите; желателен е опит в областта на застраховането; познаване на данъчното законодателство и прилагането му;
• Владеене на английски  език- писмено и говоримо;
• Компютърна грамотност: MS Office, специализиран счетоводен софтуер;
• Компетенции: способност за разрешаване на проблеми, ориентация към резултати, отлични комуникативни и междуличностни умения, висока клиентска култура, конфиденциалност.

Ние предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
• Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;w
• Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
• Плаващо работно време и гъвкави форми на работа;
• Страхотна работна среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...