background image for Кариери

  UNIQA 4WARD

  Международни назначения в Братислава

  За повече информация посетете следния линк.

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СЪБИРАНЕ НА ПРЕМИИ", София


  10 Април 2020

  Дирекция: Бизнес оперативен център, Референтен номер: VR_PC  Основни задължения:

  • Ръководи, контролира и отговоря за отбелязването на постъпилите плащания по банковите сметки в информационната система на дружеството по застрахователните полици, съгласно приетите процедури в отдела;
  • Ръководи и контролира процеса по възстановяване на премии по застрахователните договорите;
  • Отговаря за месечно засичане на платените премии в застрахователния софтуер на дружеството и счетоводната програма;
  • Анализира и изготвя процедурите за работа на отдела, както и предлага тяхното подобряване;
  • Ръководи, контролира и отговоря за ефективната работа на отдела;
  • Контролира спазването на процедурите и сроковете за плащания от посредниците на дружеството съгласно посредническите договори;
  • Провежда ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на компанията;
  • Изготвя различни видове справки по отношение постъпилите плащанията по банковите сметки на дружеството, статистически отчети или други поискани от прекия ръководител или по-висшестоящ.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше икономическо образование;
  • Минимум 2 години професионален опит на ръководна длъжност в сферата на счетоводството или финансите; желателен е опит в областта на застраховането; познаване на данъчното законодателство и прилагането му;
  • Владеене на английски  език- писмено и говоримо;
  • Компютърна грамотност: MS Office, специализиран счетоводен софтуер;
  • Компетенции: способност за разрешаване на проблеми, ориентация към резултати, отлични комуникативни и междуличностни умения, висока клиентска култура, конфиденциалност.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Страхотна работна среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...