background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОДОБРЕНИЯ И БАНКИ", София


  16 Януари 2018

  Дирекция: Бизнес оперативен център, Референтен номер: TZ  Основни задължения:

  • Ръководи, контролира и отговоря за оценката и управлението на риска при офериране и одобрение по продукти на Дружеството съгласно предоставените правомощия, както и за администрирането на промени по животозастрахователни договори и ефективната работа на отдела;
  • Проследява качеството на работа на отдела и контролира спазване на утвърдените процедури;
  • Обработва запитвания за сключване и подновяване на застрахователни договори; 
  • Одобрява или отхвърля специални условия, тарифи и отстъпки по продукти, съгласно предоставените правомощия;
  • Издава полици, сертификати, дубликати на оригинални документи и добавъци към полици, както и прекратява активни полици и сертификати, съгласно рамковите договорености по всички полици на Дружеството и по всички партньорства на отдела;
  • Извършва оценка на риска;
  • Периодично изготвя справки и анализи, свързани с дейността на Отдела като при необходимост прави предложения за изменение и подобрение;
  • Приема, преглежда и обработва всички документи за извършване на промяна по сключени животозастрахователни договори;
  • Договаря и изготвя различни видове добавъци и анекси към животозастрахователните договори;
  • Въвежда и обработва в информационната система на Компанията всички промени по животозастрахователни договори, както и всички видове здравни застраховки и здравните карти към тях;
  • Приема, обработва и отговаря и/или придвижва за отговор към други звена в компанията на техническа документация в отдела относно действащи и/или нови застрахователни договори; 
  • Изготвя регулярни отчети за постигнатите продажби резултати към прекия ръководител и отговарящите за съответния проект служители на компанията по предварително съгласувани ключови индикатори за успеваемост /КИУ/ по продуктови линии; по периоди и по канали за дистрибуция и др.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование: висше образование, степен бакалавър; висше техническо, икономическо или юридическо образование е предимство;
  • Професионален опит минимум 5 години опит в областта на застраховането; 
  • Владеене на английски или немски език писмено и говоримо е предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
  • Компетенции: отлични междуличностни умения, ориентация към резултати, способност да разрешава проблеми, подбор на служители и съставяне на екип.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Обучения;
  • Плаващо работно време;
  • Възможности за кариерно развитие.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...