background image for Кариери

UNIQA 4WARD

Международни назначения в Братислава

За повече информация посетете следния линк.

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОДОБРЕНИЯ И БАНКИ", София


22 Август 2018

Дирекция: Бизнес оперативен център, Референтен номер: TZОсновни задължения:

• Ръководи, контролира и отговоря за оценката и управлението на риска при офериране и одобрение по продукти на Дружеството съгласно предоставените правомощия, както и за администрирането на промени по животозастрахователни договори и ефективната работа на отдела;
• Проследява качеството на работа на отдела и контролира спазване на утвърдените процедури;
• Обработва запитвания за сключване и подновяване на застрахователни договори; 
• Одобрява или отхвърля специални условия, тарифи и отстъпки по продукти, съгласно предоставените правомощия;
• Издава полици, сертификати, дубликати на оригинални документи и добавъци към полици, както и прекратява активни полици и сертификати, съгласно рамковите договорености по всички полици на Дружеството и по всички партньорства на отдела;
• Извършва оценка на риска;
• Периодично изготвя справки и анализи, свързани с дейността на Отдела като при необходимост прави предложения за изменение и подобрение;
• Приема, преглежда и обработва всички документи за извършване на промяна по сключени животозастрахователни договори;
• Договаря и изготвя различни видове добавъци и анекси към животозастрахователните договори;
• Въвежда и обработва в информационната система на Компанията всички промени по животозастрахователни договори, както и всички видове здравни застраховки и здравните карти към тях;
• Приема, обработва и отговаря и/или придвижва за отговор към други звена в компанията на техническа документация в отдела относно действащи и/или нови застрахователни договори; 
• Изготвя регулярни отчети за постигнатите продажби резултати към прекия ръководител и отговарящите за съответния проект служители на компанията по предварително съгласувани ключови индикатори за успеваемост /КИУ/ по продуктови линии; по периоди и по канали за дистрибуция и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: висше образование, степен бакалавър; висше техническо, икономическо или юридическо образование е предимство;
• Професионален опит минимум 5 години опит в областта на застраховането; 
• Владеене на английски или немски език писмено и говоримо е предимство;
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
• Компетенции: отлични междуличностни умения, ориентация към резултати, способност да разрешава проблеми, подбор на служители и съставяне на екип.

Ние предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Обучения;
• Плаващо работно време;
• Възможности за кариерно развитие.

Кандидатствайки по обявата Вие се съгласявате, че желаете ЗК „УНИКА“ АД/ ЗК „УНИКА Живот“ АД да обработва Вашите лични данни, предоставени от Вас в автобиографията Ви, за целите на процеса по подбор на персонал за настоящата позиция. Можете да се запознаете с уведомлението ни за поверителност, налично на официалния уебсайт на дружеството, както и във всеки офис на УНИКА България.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...