background image for Кариери

  UNIQA 4WARD

  Международни назначения в Братислава

  За повече информация посетете следния линк.

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ (ОБСЛУЖВАНЕ ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ), София


  17 Юни 2020

  Дирекция: Бизнес оперативен център, Референтен номер: ТМ&BD  Основни задължения:

  УНИКА България търси да назначи професионалист в областта на здравното застраховане, който да поеме ролята на „Началник отдел (Обслужване здравно застраховане)“. Ролята, която ще заеме подходящият кандидат, ще е водеща за развитието на съществуващо мобилно приложение MedUNIQA, както и в откриването на подходящи решения за усъвършенстване на процесите ни по обслужване на здравно застраховане в кол центъра на компанията.

  • Изгражда и следва стратегия за дигитално развитие на звеното по отношение на процеси и мобилно приложение, свързано с телемедицина и усъвършенстване на здравни услуги към нашите клиенти;Активно търси нови контакти и партньорства с лечебни заведения с цел разрастване на текуща мрежа;
  • Анализира пазарни конкуренти и търси нови възможности;
  • Участва и контролира процеса на ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на компанията по повод предоставяне на медицински услуги и условията по застрахователните договори;
  • Участва и контролира процеса на ежедневна комуникация с лечебни заведения по въпроси, свързани с договорните отношения и по повод предоставяне на медицински услуги;
  • Отговаря за процеса на подбор, сключване и администриране на договори с лечебни заведения;
  • Отговаря за процеса на организиране и извършване на медицински дейности по застрахователни договори, включително профилактични програми и тяхното организиране;
  • Проверява и контролира спазване на процедурите за администриране на процесите по обслужване на здравни договори в информационните системи на Дружеството;
  • Изготвя аналитични, годишни и други видове отчети и справки, необходими за дейността на отдела;
  • Анализира и изготвя процедурите за работа на отдела, както и предлага тяхното подобряване.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование, степен бакалавър; висше медицинско образование или специалност Здравен мениджмънт са предимство;
  • Минимум 2 години професионален опит в областта на здравното осигуряване и/или релевантен опит в сферата на здравеопазването; Професионален опит в областта на продажбите и/или предлагането на медицински услуги е предимство;
  • Умения за управление и мотивация на екипи;
  • Познания в областта на обществено здравеопазване, НЗОК и ДЗО;
  • Владеене на английски писмено и говоримо;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
  • Свидетелство за управление на МПС.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако притежавате опит в областта на здравно застраховане и/или здравен мениджмънт и управлението на екипи, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...