background image for Кариери

UNIQA 4WARD

Международни назначения в Братислава

За повече информация посетете следния линк.

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ (ОБСЛУЖВАНЕ ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ), София


12 Февруари 2020

Дирекция: Бизнес оперативен център, Референтен номер: VR_HIОсновни задължения:

• Ръководи, контролира и отговоря за цялостния процес на обслужване на здравното застраховане;
• Участва и контролира процеса на ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на компанията по повод предоставяне на медицински услуги и условията по застрахователните договори;
• Участва и контролира процеса на ежедневна комуникация с лечебни заведения по въпроси, свързани с договорните отношения и по повод предоставяне на медицински услуги.
• Отговаря за процеса на подбор, сключване и администриране на договори с лечебни заведения;
• Отговаря за процеса на организиране и извършване на медицински дейности по застрахователни договори, включително профилактични програми и тяхното организиране;
• Проверява и контролира спазване на процедурите за администриране на процесите по обслужване на здравни договори в информационните системи на Дружеството;
• Изготвя аналитични, годишни и други видове отчети и справки, необходими за дейността на отдела;
• Анализира и изготвя процедурите за работа на отдела, както и предлага тяхното подобряване.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше образование, степен бакалавър; висше медицинско образование или специалност Здравен мениджмънт са предимство;
• Минимум 2 години професионален опит в областта на здравното осигуряване и/или релевантен опит в сферата на здравеопазването;
• Умения за управление и мотивация на екипи;
• Познания в областта на обществено здравеопазване, НЗОК и ДЗО;
• Владеене на английски писмено и говоримо;
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер.

Ние предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
• Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
• Плаващо работно време и възможности за гъвкави форми на работа;
• Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
• Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...