background image for Кариери

UNIQA 4WARD

Международни назначения в Братислава

За повече информация посетете следния линк.

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

МЕНИДЖЪР, ОФИС ШУМЕН, Шумен


18 Юни 2019

Дирекция: Офис Шумен, Референтен номер: DB_1Основни задължения:

• Проследява изпълнението на продажбения план, анализира резултатите и носи отговорност относно предприетите действия за коректното му изпълнение;
• Организира процеса по въвеждане на нови продукти и провежда обучения на посредниците и на техните служители в тази връзка;
• Изготвя и изпраща справки, анализи и отчети с продажбени данни до застрахователните посредници;
• Проактивно търси нови застрахователни посредници за компанията и установява контакти с тях; 
• Регулярно подготвя продажбени планове и планове за действие на застрахователните посредници съответно за първото и за второто полугодие на финансовата година;
• Подготвя специални оферти за застрахователни продукти и прави съответните калкулации, като при необходимост изисква съдействие от технически (подписвачески) дирекции;
• Поддържа пряка комуникация с със застрахователните посредници във връзка с възникнали казуси, административни въпроси, изпълнение на продажбени цели и информация, касаеща нови продукти, тарифи, правила на работа, процедури, указания и т.н., приети от компанията;
• Своевременно и изчерпателно отговаря на запитвания на застрахователни посредници, свързани с договори, премии, услуги, корпоративни сметки, , продукти, разширение на покрития, отстъпки и др.;
• Своевременно обработва и ескалира на по-високо ниво постъпили до него оплаквания, жалби или сигнали от застрахователни посредници и клиенти;
• Проследява изпълнението на договорните задължение от страна на застрахователните посредници;
• Ръководи, мотивира и развива екип от експерти. 

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: висше образование, степен бакалавър; висше икономическо или юридическо образование е предимство;
• Професионален опит: минимум 1 година опит в областта на застраховането;
• Езикови компетенции: владеене на английски език е предимство;
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
• Компетенции: усет за бизнеса, ориентация към резултати, отлични комуникативни и междуличностни умения, мотивация на екип, насоченост към клиента.

Ние предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Обучения;
• Възможности за кариерно развитие.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...