background image for Кариери

  UNIQA 4WARD

  Международни назначения в Братислава

  За повече информация посетете следния линк.

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ (КОРПОРАТИВНИ РИСКОВЕ) – по заместване, София


  23 Октомври 2020

  Дирекция: Животозастраховане и Здравно застраховане, Референтен номер: YV&TM  Основни задължения:

  • Подготвя и осъществява създаването на нови Общи и Специални условия на продукти по застраховки Злополука и Здравни застраховки;
  • Работи със застрахователно-техническите планове на застрахователните продукти;
  • Извършва анализ на определени сектори от застрахователния пазар;
  • Изготвя годишни, целеви и детайлни планове за дейността на Отдела;
  • Изготвя методологически указания и процедури за аквизиция на застрахователните продукти;
  • Осъществява контрол на подписваческата процедура при сключване на застрахователни договори;
  • Управлява развитието на риска по всички видове застраховки Злополука и Здравни застраховки чрез регулярен контрол на реализиран премиен приход и квота щета;
  • Изготвя писмени нестандартни оферти, проекто-договори за застраховане и други видове документи необходими за осъществяване дейността на Дирекцията;
  • Издава нестандартни застрахователни полици;
  • Договаря и изготвя различни видове нестандартни Анекси към застрахователните договори;
  • Изготвя котация на застрахователна премия, техническа спецификация и Специални условия за оферти при Обществени поръчки;
  • Осъществява регулярен контрол на аквизицията, администрирането и обслужването на застраховки Злополука и Здравни застраховки;
  • Изготвя писмена кореспонденция до всички структури на Дружеството, клиенти, посредници, партньори и други институции;
  • Провежда ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на Дружеството;
  • Изготвя различни видове справки и отчети, необходими за дейността на Дирекцията и Дружеството.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше икономическо образование, степен бакалавър;
  • Минимум 3 години професионален опит в областта на застраховането;
  • Умения за подбор, менажиране и мотивиране на екип;
  • Писмено и говоримо владеене на английски език;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако притежавате усет за застрахователния бизнес, способност за бързо и креативно разрешаване на възникналите казуси, умеете да приоритизирате работните си задължения и сте насочен/а към клиента и постигане на високи резултати, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...