background image for Кариери

UNIQA 4WARD

Международни назначения в Братислава

За повече информация посетете следния линк.

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /ГОЛЕМИ И СЛОЖНИ ЩЕТИ ИМУЩЕСТВО И КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ/, София


05 Декември 2019

Дирекция: Ликвидация, Референтен номер: IS_DRОсновни задължения:

• Обработва и/или дава становище, относно приключването на преписки по щети;
• При необходимост прави предложения за изменение на клаузи и условия по предлагани от компанията продукти на база анализ на квоти на щети;
• Участва в изготвянето на нови продукти, включително указания или промяна на съществуващи застраховки и подпомага обучението на клоновата мрежа в тази посока;
• Осъществява цялостния процес по завеждане на щета – кореспондира със застрахователни лица, вътрешни звена в компанията и свързани с процеса външни институции, регистрира и обработва предоставената информация/материали за съответната щета, организира и извършва огледи, калкулира размера на предявената претенция, извършва подготовка за архивиране на приключени преписки по щети
• Следи за спазването на правилата и процедурите за разглеждане и обработване на преписки, както и за спазване на подписваческите правила и процедури при сключване на застрахователни полици;
• Дава предложения за подобряване на работата в екипа;
• Отстранява процеси и лоши практики, забелязани в процеса на работа в Дружеството;
• Обработва щети, при които ЗК УНИКА АД е фрoнтираща компания по застраховки на свои контрагенти от други държави, щети по застраховки издавани от застрахователни компании, които са част от международната група УНИКА Иншурънс Груп и щети по съзастрахователни договори с голям застрахователен интерес.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше техническо и/или икономическо образование, степен бакалавър;
• Минимум 5 години опит в областта на застраховането и по-специално опит в ликвидация;
• Свидетелство за управление на МПС;
• Владеене на английски или немски език – писмено и говоримо;
• Познания в нормативната уредба - КОДЕКС за застраховането, Закон за мерките срещу изпиране на пари, Закон за защита на личните данни; Регламент (ЕС) 2016/679
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер.

Ние предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
• Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
• Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
• Плаващо работно време и гъвкави форми на работа;
• Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...