background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси и управление на бранда

  hr@uniqa.bg

  ФИНАНСОВ АНАЛИЗАТОР, София


  24 Март 2022

  Дирекция: , Референтен номер: JAEMBD


  ФИНАНСОВ АНАЛИЗАТОР


  Основни задължения:

  • Обработва статистически и анализира застрахователния портфейл, като извършва оценка на развитието на риска;
  • Подпомага формирането на резервите;
  • Участва в изготвянето на справки и отчети, касаещи актюерската дейност;
  • Събира статистическа информация, маркетингови проучвания и чуждестранния опит;
  • Планира развитието на риска по продуктите и участва в прилагането на мерки за неговото ефективно управление;
  • Следи за новостите и световния опит в актюерската дейност свързана с обработката на база данни и добри практики;
  • Работи в тясно сътрудничество с други звена в компанията по проекти, свързани с анализ на данни;

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • В процес на обучение степен бакалавър в направление Математика, Информатика, Актюерски науки или висше икономическо образование;
  • Професионален опит в обработка и анализ на база данни ще се счита за предимство;
  • Писмено и устно владеене на английски език;
  • Отлична компютърна грамотност: MS Office, умения за работа с бази данни и извличане на информация от тях;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Безплатна здравна застраховка;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Като част стратегическите цели на компанията е клиентски ориентираният подход, който да дава сигурност и спокойствие на нашите клиенти. За да гарантираме това, стои екипът ни, който калкулира оценката на риска и начислява резерви, които да гарантират устойчивото развитие на бизнеса и неговата ликвидност в случай на възникнало събитие.

  В тази връзка разширяваме своя екип и търсим младши актюер в анализа на база данни с потенциал и стремеж за развитие. Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, изпратете Вашата актуална автобиография. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...