background image for Кариери

  UNIQA 4WARD

  Международни назначения в Братислава

  За повече информация посетете следния линк.

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  EКСПЕРТ ЗАСТРАХОВАНЕ / ЗЛОПОЛУКИ И ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ/, София


  01 Октомври 2020

  Дирекция: Животозастраховане и Здравно застраховане, Референтен номер: YVTM  Основни задължения:

  • Участва в изработването на Общи и Специални условия на всички продукти по Здравни застраховки и застраховки Злополука, както и в изготвянето на методологически указания и процедури за аквизиция на застрахователните продукти;
  • Извършва оценка на риска при сключване на застрахователни договори;
  • Осъществява котиране на застрахователна премия при стандартен и нестандартен бизнес;
  • Изготвя писмени оферти, проекто-договори за застраховане и други видове документи необходими за осъществяване на дейността на Дирекцията, както и договаря и изготвя различни видове Анекси към застрахователните договори;
  • Отговаря за процеса на администриране на договори по Здравни застраховки и застраховки Злополука;
  • Изготвя писмена кореспонденция до всички структури на Дружеството, клиенти, посредници, партньори и други институции;
  • Провежда ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на Дружеството;
  • Извършва периодичен анализ на редовността на портфейла, както и изготвя различни видове справки и отчети, необходими за дейността на Дирекцията и Дружеството;
  • Контролира развитието на риска по различните продукти на Здравни застраховки и застраховки Злополука чрез регулярни справки за премиен приход и квота щета;
  • Води кореспонденция с презастраховател и УНИКА Иншурънс Груп.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование: висше икономическо образование, степен бакалавър; 
  • Професионален опит: опит в областта на застраховането е предимство;
  • Езикови компетенции: писмено и говоримо владеене на английски език;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако притежавате способност за бързо разрешаване на възникналите казуси, имате висока клиентска култура и сте насочен/а към постигане на високи резултати, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...