background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси и управление на бранда

  hr@uniqa.bg

  EКСПЕРТ ЗАСТРАХОВАНЕ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ И ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ“, София


  28 Юни 2022

  Дирекция: Дирекция „Животозастраховане и здравно застраховане" , Референтен номер: ITTM_P1


  EКСПЕРТ ЗАСТРАХОВАНЕ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ И ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ“


  Основни задължения:

  • Извършва оценка на риска - приема, преглежда и обработва всички видове документи за осъществяване на подписваческа процедура при сключване на застрахователни договори;
  • Осъществява котиране на застрахователна премия при нестандартен бизнес;
  • Изготвя писмени оферти, проекто-договори за застраховане и други видове документи, както и договаря анекси към застрахователните договори;
  • Изготвя различни видове справки и отчети;
  • Контролира развитието на риска по различните продукти, чрез регулярни справки за премиен приход и квота щети;
  • Участва в изготвянето на методологически указания и процедури за аквизиция на застрахователните продукти, както и в изработването на Общи и Специални условия;
  • Отговаря за процеса на администриране на застрахователни полици;
  • Изготвя писмена кореспонденция до всички структури на компанията, клиенти, посредници, партньори и други институции;
  • Провежда ежедневна комуникация със структурни звена на компанията, с клиенти и посредници;

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше икономическо образование, степен бакалавър;
  • Минимум 2 години професионален опит в областта на застраховането;
  • Писмено и говоримо владеене на английски език;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Безплатна здравна застраховка;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако притежавате способност за бързо разрешаване на възникналите казуси, имате висока клиентска култура и  сте ориентиран/а към постигане на високи резултати, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...