background image for Кариери

  UNIQA 4WARD

  Международни назначения в Братислава

  За повече информация посетете следния линк.

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  EКСПЕРТ, ЗАСТРАХОВАНЕ (ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ), София


  23 Ноември 2020

  Дирекция: Животозастраховане и Здравно застраховане, Референтен номер: T&Y  Основни задължения:

  • Активно участва в процеса по създаване на общи и специални условия на продуктите по застраховки Живот, Злополука и Здравни;
  • Изготвя оценка на риска, на база предоставени документи за осъществяване на подписваческите процедури на компанията при сключване на застрахователни договори;
  • Води преговори с продажбените канали във връзка с изготвяне на оферти, проекто-договори, анекси към застрахователни договори и други документи, необходими за осъществяване на дейността на дирекцията;
  • Котира застрахователна премия при офериране на нестандартен бизнес;
  • Взима участие в изготвянето на методологически указания и процедури за аквизиция на застрахователни продукти;
  • На регулярна база изготвя справки и отчети, като извършва и анализ на редовността на портфейла;
  • Извършва контрол на развитието на риска по продуктите на застраховки Живот, Злополука и Здравни чрез изготвяне на регулярни справки за премиен приход и квота щета.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше икономическо образование, степен бакалавър;
  • 2 години професионален опит в областта на застраховането;
  • Писмено и говоримо владеене на английски език;
  • Свободна употреба на MS Office, Internet, специализиран софтуер.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...