background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси и управление на бранда

  hr@uniqa.bg

  Eксперт, застраховане (Здравно застраховане), София


  04 Август 2022

  Дирекция: Обслужване на клиенти, Референтен номер: LRT_NCl


  Eксперт, застраховане (Здравно застраховане)


  Основни задължения:

  • Разглежда и взема решение по застрахователни претенции с определен лимит;
  • Преглежда приложените към претенциите документи и установява правото на претендиращия да получи обезщетение;
  • Извършва експертна оценка относно размера на претенциите и го отразява в информационната система;
  • Участва в застрахователно-медицинска комисия;
  • Подготвя одобрените плащания за отдел „Финансово-счетоводен“;
  • Изготвя писмена кореспонденция за предоставяне на допълнителни документи до клиенти, посредници, болници, медицински центрове, лекуващи лекари, прокуратура и други институции;
  • Подготвя писмени мотивирани откази до клиенти;
  • Провежда ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на Дружеството;
  • Изготвя различни видове справки по отношение движението на претенции до посредници;

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование, степен бакалавър;
  • Професионален опит в областта на застраховането ще се счита за предимство;
  • Устно и писмено владеене на английски език ще се счита за предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Безплатна здравна застраховка;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако Вие сте ориентиран/ a към постигане на високи резултати, притежавате клиентска култура и отлични комуникативни и междуличностни умения, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...