background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси и управление на бранда

  hr@uniqa.bg

  EКСПЕРТ, ЗАСТРАХОВАНЕ (ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ) , София


  06 Юни 2022

  Дирекция: Обслужване на клиенти, Референтен номер: LYTM_1N


  EКСПЕРТ, ЗАСТРАХОВАНЕ (ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ)


  Основни задължения:

  • Координира и съдейства за подготовка и провеждане на профилактични прегледи и изследвания на застраховани лица;
  • Сканира профилактични карти и изследвания в електронния архив на Дружеството;
  • Окомплектова и изпраща профилактични карти и резултати от изследвания на посредници, застраховани лица, служба по трудова медицина;
  • Използва  информационните системи на Дружеството за регистриране и обработване на претенции, съгласно установените правила и процедури;
  • Провежда ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на Дружеството;
  • Изготвя отчети и анализи за различните административни дейности в звеното;
  • Разглежда и взема окончателно решение по застрахователни претенции с лимит, съгласно Заповед;
  • Подготвя одобрените плащания за отдел „Финансово-счетоводен“;

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование степен бакалавър (висше медицинско или икономическо образование ще се счита за предимство;
  • Професионален опит: опит в областта на застраховането е предимство ;
  • Устно и писмено владеене на английски език ще се счита за предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Безплатна здравна застраховка;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако Вие сте ориентиран/ а към постигане на високи резултати, притежавате клиентска култура и способност бързо и креативно да разрешавате възникналите казуси, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура.Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...