background image for Кариери

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

EКСПЕРТ, ЗАСТРАХОВАНЕ /ЩЕТИ КАСКО/, София


12 Юни 2018

Дирекция: Ликвидация, Референтен номер: NS-DCОсновни задължения:

• Приема застрахователни претенции, подадени от клиенти, посредници или УНИКА Центрове по застраховка Каско на ППС;
• Преглежда приложените към претенцията документи, удостоверяващи настъпване на застрахователно събитие и и изисква други ако са необходими, установява правото на претендиращия да получи обезщетение;
• Регистрира претенциите в информационната система на компанията, където се генерира уникален номер за всяка отделна щета;
• Извършва оглед на увреденото ППС (пътно превозно средство), като изготвя опис и снимков материал;
• Извършва приблизителна оценка на размера на претендираната сума в зависимост от уврежданията констатирани при огледа или изготвя експертна оценка за уточняване размера на щетата, който размер отразява в информационната система, като висяща сума;
• Използва за обработка на щетите програмния продукт СМАРТ КЛЕЙМС или друг програмен продукт свързан с изпълнение на задълженията си;
• Взема окончателни решения по застрахователни претенции;
• Подготвя одобрените плащания за Дирекция Финансово–счетоводна;
• Обработва щети, свързани с граждански дела срещу Дружеството, следи за коректно заделяне на резерв по щетите;
• Изготвя писмена кореспонденция за предоставяне на допълнителни документи до клиенти, МВР - ПП, прокуратура и други институции;
• Подготвя писмени мотивирани откази за изплащане на застрахователно обезщетение до клиентите, съгласувайки с юрист;
• Провежда ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на Дирекция Ликвидация и Дружеството;
• Изготвя различни видове справки;
• Отговаря на постъпили жалби по щети, както и изготвя отговори на постъпили запитвания от различни институции – МВР, КФН, Гаранционен фонд и др.;
• Съдейства при уточняване на проблеми относно коректното заплащане на премиите от застрахованите или посредниците, във връзка със заведени щети, като същите ги разрешава или не за последваща обработка.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: висше образование, степен бакалавър; висше техническо образование е предимство;
• Професионален опит: опит в областта на застраховането е предимство;
• Езикови компетенции: владеене на английски или немски език е предимство;
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
• Компетенции: способност за разрешаване на проблеми, ориентация към резултати, отлични комуникативни и междуличностни умения.

Ние предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Обучения;
• Плаващо работно време;
• Възможности за кариерно развитие.

Кандидатствайки по обявата Вие се съгласявате, че желаете ЗК „УНИКА“ АД/ ЗК „УНИКА Живот“ АД да обработва Вашите лични данни, предоставени от Вас в автобиографията Ви, за целите на процеса по подбор на персонал за настоящата позиция. Можете да се запознаете с уведомлението ни за поверителност, налично на официалния уебсайт на дружеството, както и във всеки офис на УНИКА България.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...